ZWIEKSZONA ZAWARTOSC TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZWIĘKSZONA ZAWARTOŚĆ TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM Zwiększenie zawartości tlenu w powietrzu oddechowym występuje w głębokich kopalniach lub w kesonach. Osoby pracujące w kopalniach lub kesonach znajdują się pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym i zwiększonym parcjalnym ciśnieniem tlenu. Ciśnienie to zwiększa szybkość przenikania tlenu do płuc. Hemoglobina nasyca się wtedy tlenem do najwyższej granicy, w związku, z czym zwiększa się również zawartość tlenu w osoczu krwi. Przemiana materii zwiększa się wskutek wzmożenia utleniania tkankowego. Jeżeli ciśnienie atmosferyczne przekroczy dwie lub trzy atmosfery, to przemiana materii zostaje znacznie zakłócona. Zwiększa się, bowiem wtedy rozpad białka i w ustroju gromadzą, się pośrednie kwaśne wytwory przemiany białkowej, które są dla ustroju szkodliwe. Nadmiar tlenu działa szkodliwie na tkankę płucną wywołuj ąc przekrwienie pęcherzyków płucnych i przechodzenie do ich światła płynu krwistego. Zmniejsza się wtedy powierzchnia wymiany gazowej w płucach. Przede wszystkim jednak tlen znajdujący się pod dużym ciśnieniem wywołuje uszkodzenie enzymów układu oksydoredukcyjnego, w związku, z czym zmieniają się procesy utleniania. Ciśnienie 5 atmosfer czystego tlenu powoduje zahamowanie procesów utleniania, wystąpienie drgawek i śmierć ustroju. [więcej w: ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, szelazo opinie, nonivita ]