ZWIEKSZONA ZA WARTOSC DWUTLENKU WEGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZWIĘKSZONA ZA WARTOŚĆ DWUTLENKU WĘGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM Zwiększenie się zawartości dwutlenku węgla w powietrzu oddechowym wywołuje wzmożenie się ruchów oddechowych i większe przewietrzenie płuc, co jest wyrazem, podrażnienia ośrodka oddechowego. Dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy przez zwiększenie w nim stężenia jonów wodorowych. Dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy nie tylko przez bezpośredni na niego wpływ, lecz również drogą odruchu przez podrażnienie chemoreceptorów zatoki szyjnej i łuku tętnicy głównej. Pierwsze objawy duszności występują już wtedy, kiedy zawartość dwutlenku węgla. W powietrzu oddechowym podniesie się do 7 %. Większa zawartość dwutlenku węgla powoduje obniżenie pobudliwości ośrodka oddechowego i oddech wtedy zwalnia się. Równocześnie zwalnia się czynność serca, spada ciśnienie krwi, występuje osłabienie, apatia i senność. Wynika stąd, że wszystkie czynności ustroju zostają upośledzone, co jest wyrazem ogólnego zatrucia ustroju dwutlenkiem węgla, zwłaszcza zaś układu nerwowego. W związku z tym występuje również zaburzenie przemiany materii, co wyraża się rozpadem białka tkankowego. Do moczu przechodzi siarka, fosfor, natomiast zawartość w nim chlorków zmniejsza się. Pierwotną przyczyną tych zakłóceń jest zaburzenie wymiany gzowej w płucach. W skutek, bowiem zwiększonego parcjalnego ciśnienia dwutlenku węgla w powietrzu pęcherzykowym płuc ustrój nie może wydalić tego gazu, co prowadzi do nagromadzenia się go we krwi. W tych warunkach zdolność hemoglobiny do wiązania tlenu jest znacznie upośledzona i dostarczenie tlenu do tkanek znacznie się zmniejsza. Trujące działanie dużego stężenia dwutlenku węgla przejawia się nie tylko wtedy, kiedy zwiększa się jego zawartość w powietrzu oddechowym, lecz również wtedy, kiedy pod wpływem różnych czynników zmniejsza się przewietrzenie płuc, zwłaszcza wskutek zmniejszenia się ich powierzchni oddechowej. [więcej w: fashion caroline, chondromalacja rzepki leczenie, bisocard 5mg ]