ZMNIEJSZONA ZAWARTOSC TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZMNIEJSZONA ZAWARTOŚĆ TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM Zaburzenia w oddychaniu wskutek niedostatecznej zawartości tlenu w powietrzu oddechowym przejawiają się różnie w zależności od stopnia zmniejszenia się zawartości tlenu w powietrzu i od czasu przebywania ustroju w danym środowisku. Oddychanie zwykle staje się częste i powierzchowne, może jednak być wolne i pogłębione. Zmiana ruchów oddechowych jest związana z pobudzeniem ośrodka oddechowego. Pierwsze objawy zaburzeń oddychania powstają – jak to wykazał Missiuto już wtedy, kiedy zawartość tlenu w powietrzu oddechowym spadnie z 21 % do 15-13 %. Bardziej wyraźne zaburzenia powstają wtedy, gdy zawartość tlenu spada do 12-10 %. Duża niedotlenność krwi powstaje w razie spadku zawartości tlenu w powietrzu oddechowym, do 5-4 %, co już wywołuje ciężkie stany: z drgawkami, omdleniem, znacznymi bólami głowy i innymi objawami prowadzące do śmierci, jeżeli ustrój długo przebywa w takim środowisku. Jeśli spadek zawartości tlenu w powietrzu nastąpi wtedy, gdy ustrój znajduje się w spokoju, powstaje kwasica gazowa z powodu nagromadzenia się CO2, zakwaszenie zaś ośrodka oddechowego wzmaga ruchy oddechowe. Następuje wtedy zwiększone przewietrzanie płuc i ustrój wyzbywa się dwutlenku węgla, co prowadzi do zubożenia krwi w dwutlenek węgla hipokapnia, i powstawania zasadowicy. [przypisy: schoenleina henocha, zmiany zwyrodnieniowo wytwórcze, zoz kłobuck ]