ZJAWISKA HIPERBIOTYCZNE

ZJAWISKA HIPERBIOTYCZNE Procesy hiperbiotyczne polegają na rozrastaniu się poszczególnych komórek, co jest czynnością związaną z procesem przemiany materii komórkowej. Rozrastanie się będzie wtedy tylko możliwe, gdy w komórce przeważać będą procesy przyswajania. Komórka powiększa wtedy swoją objętość, a jeżeli dojdzie do krańcowych granic jej powiększenia, to następuje jej podział, czyli tworzą się nowe komórki. Jest to tzw. rozrost, (hyperplasia). Należy jednak powiedzieć, że mimo różnych teorii, które starają się wytłumaczyć proces biologiczny dzielenia się komórki, dziś jeszcze nie możemy uzgodnić różnych w tym kierunku poglądów i stworzyć jednolitej teorii, najbardziej do prawdy zbliżonej. Rozrost Do wyjaśnienia mechanizmu, który pobudza rozrost komórek zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych przyczyniły się badania Carela, związane z hodowlą tkanek in vitro. W badaniach tych okazało się, że komórki płodowe rosną znacznie lepiej niż komórki dojrzałego ustroju. Jeżeli do plazmy, w której rosną komórki dojrzałego ustroju, dodać wyciągu z płodowej tkanki, to wzrost hodowli -zacznie się zwiększać można w ten sposób uzyskać warunki optymalne do wzrostu w ciągu długich lat. [więcej w: elofen syrop, benzacne tonik, zrosty opłucnowe ]