Zaburzenie oddychania tkankowego

Zaburzenie oddychania tkankowego z przyczyn zewnętrznych powstaje wtedy, kiedy przedostaną się do ustroju ciała wpływające ujemnie na procesy utleniania tkankowego. Jedne z tych ciał zmniejszają utlenianie przez łączenie się ich z tlenem, jak np. fosfor, drugie zaś zahamowują proces utleniania przez swój wpływ na enzymy lub układy enzymatyczne komórek, jak np. połączenia cyjanowe, siarkowodór i inne. Również ciała trujące powstające w przebiegu chorób zakaźnych mogą doprowadzić do zmniejszenia oddychania tkankowego albo przez łączenie się ich z tlenem, wskutek czego za mało tlenu przechodzi do komórek, albo też przez unieczynnienie enzymów komórkowych biorących udział w oddychaniu. Wykazano doświadczalnie metodą Walburga, że połączenia cyjanowe unieczynniają enzym oddechowy i nie dochodzi wtedy do utleniania zredukowanego cytochromu. Harnowanie procesów oddychania pod wpływem narkotyków zawdzięczamy innemu mechanizmowi, a mianowicie narkotyki hamują działanie dehydratazy i nie dochodzi wtedy do redukcji utlenionego cytochromu. Wynika stąd, że oddychanie komórkowe zostaje zakłócone wskutek zablokowania pośrednich faz reakcji utleniania. [przypisy: falvit mama cena, miesien krawiecki, przychodnia aksamitna rejestracja ]