ZABURZENIA ODDYCHANIA PRZY ZMIANACH SKLADU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

ZABURZENIA ODDYCHANIA PRZY ZMIANACH SKŁADU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Zaburzenia oddychania powstają nie tylko wtedy, kiedy toczą się procesy patologiczne w układzie oddychania i innych elementach biorących udział w oddychaniu, lecz również wtedy, kiedy zmienia się skład powietrza atmosferycznego. Wiemy, że zawartość tlenu w powietrzu może ulegać zmianom. Obniżenie się zawartości tlenu w powietrzu występuje na dużych wysokościach, co jest związane z obniżonym ciśnieniem baronetrycznym. Zawartość tlenu w powietrzu oddechowym może również być mniejsza przy zwykłym ciśnieniu atmosferycznym, przede wszystkim zaś wtedy, kiedy ustrój znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym i zużywa znajdujący się w nim tlen lub też w specjalnych warunkach doświadczalnych. Obniżone ciśnienie barometryczne powoduje zmniejszenie się ciśnienia parcjalnego tlenu w powietrzu wdechowym, wskutek czego zostaje zakłócona wymiana gazów w płucach gdyż zmienia się wtedy ciśnienie parcjalne gazów w powietrzu pęcherzykowym. Ciśnienie parcjalne tlenu na dużych wysokościach, np. na wysokości 4500 ID nad poziomem morza, spada w pęcherzykach płucnych ze 100 do 50 mm słupa rtęci. Powstaje wtedy niedotlenność krwi, co może niekiedy przejawić się okresowym oddychaniem. Duże zasługi w badaniu zmian ciśnienia barometrycznego i wpływu ich na ustrój położył nasz badacz Adam Huszoza. Zmiany składu powietrza oddechowego mogą być spowodowane: 1. zmniejszoną zawartością w nim tlenu, 2. zwiększoną zawartością tlenu oraz 3. zwiększoną zawartością dwutlenku węgla w powietrzu oddechowym. [więcej w: amez lubin, nerw odwodzący Kraków, nerw odwodzący ]