Zaburzenia oddychania pochodzenia osrodkowego

Jeżeli w ustroju nagromadzi się więcej zasad i pH krwi przesunie się w stronę zasadową, to pobudliwość ośrodka oddechowego, obniża się, ruchy oddechowe stają się rzadsze, co pozwala na nagromadzenie się W ustroju kwasu węglowego wiążącego nadmiar zasad. Zaburzenia oddychania pochodzenia ośrodkowego powstają nie tylko wtedy, kiedy na ośrodek oddechowy działają kwaśne lub zasadowe wytwory przemiany materii, w związku, z czym zmienia on swoje oddziaływanie. Obniżona zawartość tlenu we krwi i zmniejszone dostarczanie go do mózgu także zakłócają czynność oddychania. Znaczne zubożenie krwi w tlen, jak również znaczne nagromadzenie się w niej dwutlenku węgla powoduje porażenie ośrodka oddechowego. Porażenie to następuje nie tylko wskutek bezpośredniego wpływu tych gazów na ośrodek oddechowy, lecz także drogą odruchu w wyniku podrażnienia chemoreceptorów w zatoce szyjnej i łuku tętnicy głównej. Zmiany w czynności ośrodka oddechowego przejawiają się zmianą rytmu i głębokości ruchów oddechowych. W związku z tym oddychanie może się odbywać nawet okresowo. Wyróżniono trzy zasadnicze typy okresowego oddychania, które świadczą o ciężkich zaburzeniach przemiany materii i o zatruciu ośrodków mózgowych. [patrz też: nerw odwodzący, nerw odwodzący bydgoszcz, benzacne tonik ]