ZABURZENIA ODDYCHANIA POCHODZENIA MÓZGOWEGO

ZABURZENIA ODDYCHANIA POCHODZENIA MÓZGOWEGO Zaburzenia oddychania mogą wystąpić nie tylko wtedy, kiedy powstaną zmiany w czynności ośrodka oddechowego, lecz także w procesach chorobowych między mózgowia lub kory mózgowej. Wiadomo już z życia codziennego, że stany emocjonalne zmieniają oddychanie. Zaburzenia oddychania pochodzenia mózgowego mogą powstać wskutek miejscowego zaburzenia krążenia krwi w samym ośrodku oddechowym z powodu stwardnienia naczyń, skurczu naczyń mózgowych, krwotoków do okolicy ośrodka oddechowego, zatoru lub zakrzepu naczyń, odżywiających ośrodek oddechowy czy wyższe odcinki układu nerwowego, lub też wskutek ucisku naczyń mózgowych przez nowotwór. Zaburzenia przemiany materii w tkankach ze zmianą w nich procesów utleniających, jak to widzimy np. w ostrych zatruciach, awitaminozach i innych, również doprowadzają do zmiany czynności ośrodka oddechowego i do powstawania zaburzeń w oddychaniu. Zakwaszenie krwi w cukrzycy, zapaleniu nerek, w mocznicy, w zatruciach i zakażeniach powoduje gromadzenie się kwaśnych wytworów w ośrodku oddechowym, co przez jego podrażnienie zmienia czynność oddychania. Oddech wtedy przyspiesza się i pogłębia, w związku, z czym wydala się z ustroju więcej dwutlenku węgla, co należy uważać za zjawisko wyrównawcze. [przypisy: przychodnia aksamitna rejestracja, fashion caroline allegro, zrosty opłucnowe ]