Zaburzenia o charakterze psychicznym w chorobie górskiej

Również stan czynnościowy kory mózgowej odgrywa rolę w chorobie górskiej. Często występują z jej strony objawy patologiczne, co dało nawet powód do podziału objawów choroby górskiej na psychiczne i cielesne. Zaburzenia o charakterze psychicznym w chorobie górskiej powstają przede wszystkim u tych osób, które po raz pierwszy bez zaprawy wchodzą na wysokie góry. Występująca u nich bezsenność sprzyja powstawaniu choroby górskiej. Prócz tego obawa przed powstaniem choroby górskiej z reguły prowadzi do j ej wystąpienia. Zmęczenie fizyczne również sprzyja wystąpieniu choroby górskiej. Patogeneza choroby górskiej nie jest jednolita. Jedni uważają, że zasadniczym czynnikiem powstawania tej choroby jest głód tlenowy wskutek niedotlenności krwi. Potwierdza się to występowaniem okresowego oddychania typu Cheyne-Stokesa i tym, że podawanie tlenu niweczy wszystkie objawy tej choroby. Inni wiążą występowanie choroby górskiej nie tylko z niedotlennością krwi wskutek zmniejszonej zawartości tlenu w powietrzu, lecz przede wszystkim ze zmniejszeniem się w niej zawartości dwutlenku węgla, co powoduje osłabienie pobudzania ośrodka oddechowego. Tam, bowiem, gdzie podawaniem tlenu nie można usunąć objawów chorobowych, zastosowanie do oddychania dwutlenku węgla lub praca mięśniowa znacznie łagodzi objawy choroby górskiej. Należy, więc przyjąć, że obniżenie się zawartości dwutlenku węgla we krwi i jej niedotlenność kojarzą się z sobą. [hasła pokrewne: maść novate, nonivita, przychodnia aksamitna rejestracja ]