Typ oddychania Cheyne Stokesa wystepuje w przypadkach wzmozonego cisnienia sródczaszkowego

Typ oddychania Cheyne Stokesa występuje w przypadkach wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, w zapaleniu mózgu, W krwotokach do rdzenia przedłużonego, w hemoglobinemii z hemoglobinurią, w ciężkich chorobach serca, nerek i płuc, w niektórych zatruciach i w stanach głębokiego uśpienia środkami usypiającymi. Oddychanie typu Chyeue-Stokesa może wystąpić również u osób zdrowych, np. na dużych wysokościach wskutek zmniejszonego ciśnienia parcjalnego tlenu lub też podczas głębokiego fizjologicznego snu, zwłaszcza u dzieci. Mechanizm powstawania wymienionych typów oddychania polega na tym, że pobudliwość ośrodka oddechowego obniża się z powodu niedostatecznego doprowadzenia do niego tlenu i z powodu zaburzeń w ukrwieniu komórek nerwowych. Gdy pobudliwość ośrodka oddechowego obniża się, ośrodek ten staje się niewrażliwy na zwykły bodziec, to jest na określoną ilość kwasu węglowego, i zwykłe zakwaszenie ośrodka nie pobudza do czynności. Dlatego też musi zadziałać bodziec silniejszy, którym jest większe stężenie kwasu węglowego we krwi, powodujące zakwaszenie ośrodka oddechowego. Gromadzenie się wytworów kwaśnych w ośrodku oddechowym powstaje podczas bezdechu. Wtedy ośrodek oddechowy w oddychaniu typu Biota i Cheyne-Stokesa rozpoczyna stopniowo swoją czynność i powstają grupowe ruchy oddechowe. Trwają one dopóty, dopóki nadmiar dwutlenku węgla nie zostanie usunięty na zewnątrz, wytwory zaś kwaśne w ośrodku nie zostaną utlenione przez nowo przepływający z krwią tlen. Wtedy, bowiem zawartość ciał kwaśnych w ośrodku oddechowym spada nawet poniżej stanu zwykłego wskutek wzmożonych ruchów oddechowych i pobudliwość ośrodka obniża się. Występuje wtedy bezdech, który trwa tyle czasu, ile potrzeba lila nagromadzenie się w ośrodku odpowiedniej ilości nowych wartości kwaśnych, zdolnych do jego pobudzenia. [więcej w: zrosty opłucnowe, amez lubin, fashion caroline allegro ]