Teoria Warburga

Jak wynika z tej teorii, utlenianie może się odbywać nawet w warunkach beztlenowych, a koniecznym warunkiem jego przebiegu jest obecność enzymu i związku, który chciwie łączy się z wodorem. Teoria Warburga twierdzi, że zasadniczą podstawą procesu utleniania jest aktywowanie tlenu. Tlen uczynnia oksydaza w postaci wyodrębnionego przez Warburga enzymu oddechowego. Mimo pozornych sprzeczności obie wspomniane teorie uzupełniają się i obecnie w schemacie utleniania tkankowego uwzględnia się obie teorie. W procesie, bowiem utleniania ważną rolę odgrywają wykryte przez Kejlina enzymy – cytochromy, które aktywują zarówno wodór, jak i tlen. Zaburzenia procesów oddychania tkankowego mogą powstać zarówno z przyczyn zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Zmniejszenie oddychania tkankowego niezależnie od przyczyn powoduje powstawanie niedotlenności tkanek hypoxia, anoxia, co odbija się na czynności wszystkich układów fizjologicznych. Powstający, bowiem głód tlenowy w tkankach zmienia chemizm i czynności narządów. [hasła pokrewne: zmiany zwyrodnieniowo wytwórcze, nerw odwodzący olsztyn, nerw odwodzący ]