Niedostateczne odzywianie komórki

Niedostateczne odżywianie komórki kojarzy się zwykle jeszcze z innym czynnikiem patologicznym. Na dowód tego można, przytoczyć następujące doświadczenie: jeżeli podwiążemy u królika tętnice szyjne, to występuje znaczne niedokrwienie głowy i związku z, tym uszu. Mimo to jednak( nie wystąpi martwica uszu, gdyż uboczne krążenie; aczkolwiek niedostateczne. Wystarczy do utrzymania, tkanek przy życiu. Z chwilą jednak gdy działamy na ucho olejkiem krotonowym – martwica zacznie się szybko rozwijać . Continue reading „Niedostateczne odzywianie komórki”

Dusznosc stala moze poprzedzac tzw. dusznosc wysilkowa

Duszność zarówno oddechowa, jak i sercowa może występować, jako duszność stała luli też napadowa. Duszność stałą może poprzedzać tzw. duszność wysiłkowa, zjawiająca się po niewielkich wysiłkach fizycznych. Duszność stała wzmaga się po wysiłkach. Duszność napadową cechuje nagłe jej powstawanie, zazwyczaj wśród pozornego zdrowia, jak to widzimy w dychawicy oskrzelowej lub w przypadkach nagłego osłabienia lewej komory serca. Continue reading „Dusznosc stala moze poprzedzac tzw. dusznosc wysilkowa”

ZAMARTWICA

ZAMARTWICA Zamartwica asphyxia jest stanem, który cechują znaczne zaburzenia oddychania, krążenia i przemiany materii. Powstaje ona z powodu ciężkich zaburzeń w oddychaniu płucnym, co prowadzi do niedostatecznego nasycenia krwi tlenem i nagromadzenia się w niej dwutlenku węgla. Wynikiem tego stanu jest upośledzenie oddychania tkanek i zatrucie kwaśnymi wytworami przemiany materii. Zatrucie układu nerwowego wywołuje najpierw podrażnienie, później zaś porażenie ważnych dla życia ośrodków nerwowych. W zamartwicy można wyodrębnić trzy okresy. Continue reading „ZAMARTWICA”

ZWIEKSZONA ZAWARTOSC TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZWIĘKSZONA ZAWARTOŚĆ TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM Zwiększenie zawartości tlenu w powietrzu oddechowym występuje w głębokich kopalniach lub w kesonach. Osoby pracujące w kopalniach lub kesonach znajdują się pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym i zwiększonym parcjalnym ciśnieniem tlenu. Ciśnienie to zwiększa szybkość przenikania tlenu do płuc. Hemoglobina nasyca się wtedy tlenem do najwyższej granicy, w związku, z czym zwiększa się również zawartość tlenu w osoczu krwi. Przemiana materii zwiększa się wskutek wzmożenia utleniania tkankowego. Continue reading „ZWIEKSZONA ZAWARTOSC TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM”

ODDYCHANIE TKANKOWE

ODDYCHANIE TKANKOWE Oddychanie tkankowe, dawniej zwane oddychaniem wewnętrznym, jest procesem, w którym gazy przechodzą z krwi do tkanek i z nich z powrotem do krwi, oraz procesem zużycia j wytwarzania gazów przez tkanki. Powstawanie energii jest bowiem związane z procesem utleniania i redukcji ciał wewnątrzko- komórkowych, które wskutek tego procesu ulegają rozpadowi i uwalniają energię w postaci cieplnej, chemicznej, mechanicznej, elektrycznej i promienistej. Jeden rodzaj energii może przechodzić w drugi. Utlenianie jest procesem przyłączenia tlenu oxydatio albo odłączenia wodoru dehydratatio czy też utraty elektronu. W zagadnieniu mechanizmu oddychania tkankowego wysuwają się na czoło dwie teorie, które są najbardziej uzasadnione. Continue reading „ODDYCHANIE TKANKOWE”

Do czynników wewnetrznych zmieniajacych procesy oddychania tkankowego naleza przede wszystkim hormony.

Do czynników wewnętrznych zmieniających procesy oddychania tkankowego należą przede wszystkim hormony. Tyroksyna wzmaga procesy utleniania w tkankach, wskutek czego zwiększa się przemiana materii i energii zużycie zaś tlenu pod wpływem tyroksyny staje się większe. Hormony przysadki mózgowej, jak również kortykosteron, dehydrokortykosteron, testosteron, folikulina, insulina zwiększają bezpośrednio lub pośrednio procesy utleniania w tkankach. Układ nerwowy, zwłaszcza jego odcinek wegetatywny, również wpływa na natężenie procesów utleniania tkankowego. Układ adrenergiczny wzmaga procesy utleniania w tkankach przez swój przenośnik chemiczny adrenalinę, cholinergiczny zaś hamuje te procesy. Continue reading „Do czynników wewnetrznych zmieniajacych procesy oddychania tkankowego naleza przede wszystkim hormony.”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 10

Żaden z leków nie został wykryty u żadnego z 19 uczestników grupy placebo poddanych serokonwersji. Dyskusja
W tym badaniu 1219 młodych, heteroseksualnych dorosłych w Botswanie, TDF-FTC, przyjmowanych doustnie raz na dobę, zmniejszyło wskaźnik zakażenia HIV o 62,2%, gdy podawano go jako część kompleksowego pakietu usług profilaktycznych dla HIV. Skuteczność ochronna była wyższa, gdy analiza była ograniczona do uczestników, którzy zgłosili, że przyjmowali badany lek w ciągu ostatnich 30 dni, co jest zgodne ze zwiększoną skutecznością wśród uczestników z wysokim stosunkiem do badanego leku w innych badaniach profilaktyki przedwczesnej ekspozycji 5, 10,11 Wskaźniki nudności, wymiotów i zawrotów głowy były wyższe wśród uczestników, którzy zostali przypisani do przyjęcia TDF-FTC, niż ci, którym przypisano otrzymanie placebo; Objawy te były przejściowe iw większości przypadków ustępowały szybko. W ciągu 2 lat profilaktyki zaobserwowaliśmy niewielki, ale znaczący spadek gęstości mineralnej kości wśród uczestników przyjmujących TDF-FTC. Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 10”

Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 8

Ciągłe opracowywanie nowych, randomizowanych, kontrolowanych badań porównujących PCI z CABG z każdym postępem w technologii nie jest wykonalne, ale dane, które są powiązane, ponieważ są one w tym projekcie, mogą być łatwo gromadzone na bieżąco w celu zapewnienia ciągłości dla kolejnych badań. Badanie to pokazuje również szczególne zalety łączenia klinicznych i administracyjnych baz danych. Kliniczne bazy danych dobrze nadają się do korekty ryzyka i identyfikacji klinicznie ważnych podgrup, ale brakuje im informacji na temat długoterminowych wyników. Zbiory danych administracyjnych mają ograniczoną zdolność do rozważań klinicznych, ale dostarczają informacji na temat długoterminowych wyników. Continue reading „Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 8”

CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 6

U pozostałych pacjentów nie stwierdzono zapalenia wyrostka robaczkowego na podstawie negatywnych wyników w wycinkach wyrostka robaczkowego (w 18 przypadkach), dużego wyglądu wyrostka robaczkowego podczas operacji bez wycięcia wyrostka robaczkowego (w 20 przypadkach) lub dokumentacji medycznej i wywiadu telefonicznego (w 495 przypadkach ). U 72 pacjentów w grupie otrzymującej małą dawkę CT i 86 w grupie otrzymującej dawkę standardową, ustalono rozpoznanie inne niż niespecyficzny ból brzucha lub niespecyficzne zapalenie żołądkowo-jelitowe (patrz Dodatek dodatkowy). Negatywna częstość Appendectomy i Appendiceal Perforation Rate
Tabela 3. Tabela 3. Continue reading „CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 6”

Mutacje w TUBB8 i Meiotic Aresztowanie ludzkiego Oocyte ad

Instytucjonalna komisja rewizyjna Shanghai Medical College of Fudan University zatwierdziła badanie, a uczestnicy wyrazili pisemną świadomą zgodę. Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Procedury badania
Sekwencjonowaliśmy exomy trzech dotkniętych chorobą kobiet i dwóch kobiet z rodziny 1, wykorzystując technologię Agilent SureSelect Whole Exome oraz technologię sekwencjonowania Illuminy. Wariant uznawano za mutację kandydata, jeśli był obecny u wszystkich trzech dotkniętych chorobą kobiet, był nieobecny w dwóch kontrolach i nie był wcześniej zgłaszany lub miał częstość występowania poniżej 0,1% w wariancie wariantu 1000 genomów, NHLBI. (National Heart, Lung and and Blood Institute) Baza danych projektu Exome Sequencing oraz Exome Aggregation Consortium. Przeprowadziliśmy sekwencjonowanie Sanger z genu kandydata u członków rodzin od do 24 (więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Metody w dodatkowym dodatku). Testowaliśmy ekspresję genową w oocytach, przewidywaliśmy wpływ potencjalnych mutacji na strukturę białka i testowaliśmy funkcjonalne efekty mutacji in vitro, w komórkach HeLa, w drożdżach oraz w komórkach jajowych u myszy i ludzi (patrz sekcja Metody w Dodatku Dodatek). Continue reading „Mutacje w TUBB8 i Meiotic Aresztowanie ludzkiego Oocyte ad”