Zmieniona hemoglobina

Zmieniona hemoglobina nie może wtedy wiązać się z tlenem, co prowadzi do niedotlenności krwi ze wszystkimi właściwymi skutkami w tkankach. Klinicznie można odróżnić dwie postacie niedotlenności krwi: jedną, której wyrazem jest sinica sina i drugą postać, której wyrazem jest sinica szara. Niedotlenność krwi z sinicą siną cechuje sine zabarwienie skóry, z sinicą zaś szarą – popielate. Postać siniczna niedotlenności krwi rozwija się zwykle w związku z upośledzeniem nasycenia tlenem -krwi w płucach oraz na tle zaburzeń w krążeniu krwi. Krew w tych stanach zawiera znacznie więcej zredukowanej hemoglobiny niż w stanach prawidłowych. Continue reading „Zmieniona hemoglobina”

ZABURZENIA ODDYCHANIA W SCHORZENIACH OPLUCNEJ

ZABURZENIA ODDYCHANIA W SCHORZENIACH OPŁUCNEJ Czynność oddychania ulega często zmianom w związku ze schorzeniami opłucnej. Najczęstszą sprawą chorobową opłucnej jest jej zapalenie, któremu towarzyszy gromadzenie się w jamie opłucnowej wysięku włóknikowego, surowiczego, krwistego lub też ropnego. Włóknikowe zapalenie opłucnej cechuje to, że włóknik odkłada się na powierzchni listków opłucnowych i płyn wysiękowy zbiera się w małej ilości w jamie opłucnej. Listki opłucnej nie są wtedy gładkie i przy oddechu ocierają się o siebie chropowatą powierzchnią dając osłuchowo szmer tarcia. Stan zapalny podrażnia zakończenia nerwów czuciowych w opłucnej i drogą odruchową powstaje zmiana ruchów oddechowych, szczególnie po tej stronie, po której rozwija się zapalenie. Continue reading „ZABURZENIA ODDYCHANIA W SCHORZENIACH OPLUCNEJ”

Odma otwarta

Odmę zamkniętą cechuje to, że powietrze, które przedostało się do jamy opłucnowej, nie może wydostać się na zewnątrz, gdyż droga, którędy weszło, jest zamknięta. Powietrze wtedy stopniowo wchłania się, ciśnienie w jamie opłucnowej z powrotem przechodzi w ujemne i płuco rozpręża się. Jeżeli w płucu takim są zrosty, jako skutek stanu zapalnego opłucnej, nie może się ono rozprężyć podczas wdechu. Odmę zastawkową cechuje to, że otwór, przez który przedostaje się powietrze do opłucnej, nie jest całkowicie zamknięty i tworzy się swego rodzaju wentyl. Przy wdechu powietrze wchodzi do opłucnej, przy wydechu zaś otwór zamyka się i powietrze nie może przejść do dróg oddechowych. Continue reading „Odma otwarta”

Oddychanie okresowe ze stanowiska kliniki jest groznym objawem

Niektórzy badacze twierdzą, że oddychanie typu Biota jest wyrazem uszkodzenia komórek ośrodka oddechowego. Oddychanie okresowe ze stanowiska kliniki jest groźnym objawem, świadczącym o zaburzeniu czynności ośrodka oddechowego wskutek jego niedotlenienia. Podawanie tlenu usuwa oddychanie okresowe i sprowadza czynność ośrodka oddechowego do stanu prawidłowego. Potwierdzałoby to pogląd, że okresowe typy oddychania są skutkiem niedotlenienia ośrodka oddechowego. Wiadomo jednak również, że okresowe oddychanie można znieść podawaniem dwutlenku węgla, co potwierdzałoby pogląd o zmniejszonej pobudliwości ośrodka oddechowego. Continue reading „Oddychanie okresowe ze stanowiska kliniki jest groznym objawem”

Zaburzenia oddychania pochodzenia osrodkowego

Jeżeli w ustroju nagromadzi się więcej zasad i pH krwi przesunie się w stronę zasadową, to pobudliwość ośrodka oddechowego, obniża się, ruchy oddechowe stają się rzadsze, co pozwala na nagromadzenie się W ustroju kwasu węglowego wiążącego nadmiar zasad. Zaburzenia oddychania pochodzenia ośrodkowego powstają nie tylko wtedy, kiedy na ośrodek oddechowy działają kwaśne lub zasadowe wytwory przemiany materii, w związku, z czym zmienia on swoje oddziaływanie. Obniżona zawartość tlenu we krwi i zmniejszone dostarczanie go do mózgu także zakłócają czynność oddychania. Znaczne zubożenie krwi w tlen, jak również znaczne nagromadzenie się w niej dwutlenku węgla powoduje porażenie ośrodka oddechowego. Porażenie to następuje nie tylko wskutek bezpośredniego wpływu tych gazów na ośrodek oddechowy, lecz także drogą odruchu w wyniku podrażnienia chemoreceptorów w zatoce szyjnej i łuku tętnicy głównej. Continue reading „Zaburzenia oddychania pochodzenia osrodkowego”

Dusznosc pochodzenia oddechowego

Duszność pochodzenia oddechowego, jako pierwotną, to jest związaną ze schorzeniem narządu oddechowego widzimy w ostrym zapaleniu drobnych oskrzeli w przewlekłym ich nieżycie śluzowym lub suchym, w dychawicy oskrzelowej, ostrym zwężeniu lub zatkaniu oskrzeli, zwłaszcza włóknikiem. Prócz tego duszność pochodzenia oddechowego, jako sprawę pierwotną, widzimy w rozległym zapaleniu płuc, w zawale płuc, ich obrzęku, – marskości płuc, zgorzeli i nowotworach płuc, w niedodmie z powodu odmy, w ropniaku opłucnej przebitym do płuca i w zapaleniu opłucnej przebiegającym ze znacznymi bólami. Duszność oddechowa wtórna jest związana z chorobami narządów znajdujących się w bliskości dróg oddechowych lub płuc, a naj częstszą jej przyczyną jest ucisk zmniejszający światło dróg oddechowych lub powierzchnię oddechową płuc. Należą tu takie sprawy jak wole zamostkowe struma retrosternale, nowotwory tarczycy lub grasicy, guzy śródpiersia, wysiękowe zapalenie osierdzia, duże tętniaki tętnicy głównej, puchlina brzuszna, nadmierne otłuszczenie, inne sprawy brzuszne powodujące nadmiernie wysokie ustawienie przepony. Prócz tego duszność występuje wskutek upośledzenia ruchów klatki piersiowej w schorzeniach jej kości, mięśni lub nerwów. Continue reading „Dusznosc pochodzenia oddechowego”

Zawartosc potasu w surowicy krwi

Zawartość potasu w surowicy krwi na małych wysokościach spada, na dużych zaś zwiększa się. W przewodzie pokarmowym również występują zmiany w związku z oddychaniem rozrzedzonym powietrzem. Kwaśność soku żołądkowego spada oraz zostaje zakłócona czynność ruchowa jelit w kierunku bądź zwolnienia ich i powstawania zaparcia, bądź przyspieszenia ich i powstawania rozwolnienia. Często w wypróżnieniach stwierdza się domieszkę krwi. W wątrobie gromadzi się azot resztkowy i spada zawartość glikogenu. Continue reading „Zawartosc potasu w surowicy krwi”

ZWIEKSZONA ZAWARTOSC TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZWIĘKSZONA ZAWARTOŚĆ TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM Zwiększenie zawartości tlenu w powietrzu oddechowym występuje w głębokich kopalniach lub w kesonach. Osoby pracujące w kopalniach lub kesonach znajdują się pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym i zwiększonym parcjalnym ciśnieniem tlenu. Ciśnienie to zwiększa szybkość przenikania tlenu do płuc. Hemoglobina nasyca się wtedy tlenem do najwyższej granicy, w związku, z czym zwiększa się również zawartość tlenu w osoczu krwi. Przemiana materii zwiększa się wskutek wzmożenia utleniania tkankowego. Continue reading „ZWIEKSZONA ZAWARTOSC TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM”

Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 2

Dane zostały zebrane w uczestniczących instytucjach baz danych STS i ACCF i zostały zebrane i przeanalizowane przez autorów, którzy gwarantują dokładność danych i wszystkich analiz. Niezależna instytucjonalna komisja rewizyjna zatwierdziła badanie i uchyliła wymóg uzyskania świadomej zgody. Badana populacja
Proces wyboru populacji badanej rozpoczął się wraz z identyfikacją roszczeń CMS dla CABG lub PCI z datami zakończenia hospitalizacji między stycznia 2004 a 31 grudnia 2007 r. Z witryn uczestniczących zarówno w bazie danych ACCF PCI (rejestr CathPCI), jak i Baza danych STS dla dorosłych kardiochirurgów (ACD). Continue reading „Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 2”

Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową ad

Przyłbice przyspieszone przez pacjenta zapewniają ciągłą ocenę aktywności fizycznej w codziennym życiu i mogą dokładniej odzwierciedlać wpływ terapii na stan funkcjonalny.18,19 W związku z tym przeprowadziliśmy działanie azotanu na tolerancję czynności w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową (NEAT- HFpEF), aby przetestować hipotezę, że monoazotan izosorbidu o przedłużonym uwalnianiu zwiększy codzienny poziom aktywności u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową, co oceniają przyspieszeniomierze zużyte przez pacjenta.13 Metody
Przestudiuj badanie
Próba NEAT-HFpEF była sponsorowana przez National Heart, Lung and Blood Institute. Protokół został zatwierdzony przez komisję ds. Przeglądu protokołów instytutowej sieci badań klinicznych niewydolności serca i monitorowany przez sieć monitorującą dane i monitorowanie bezpieczeństwa. Komitet ds. Etyki w każdej z uczestniczących stron zatwierdził projekt próbny. Zbieranie danych, zarządzanie nimi i analiza były wykonywane w ośrodku koordynującym dane w Duke Clinical Research Institute. Wszyscy autorzy dokonali przeglądu i zatwierdzili rękopis oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych oraz za wierność tego raportu w protokole badania, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Continue reading „Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową ad”