ODDYCHANIE TKANKOWE

ODDYCHANIE TKANKOWE Oddychanie tkankowe, dawniej zwane oddychaniem wewnętrznym, jest procesem, w którym gazy przechodzą z krwi do tkanek i z nich z powrotem do krwi, oraz procesem zużycia j wytwarzania gazów przez tkanki. Powstawanie energii jest bowiem związane z procesem utleniania i redukcji ciał wewnątrzko- komórkowych, które wskutek tego procesu ulegają rozpadowi i uwalniają energię w postaci cieplnej, chemicznej, mechanicznej, elektrycznej i promienistej. Jeden rodzaj energii może przechodzić w drugi. Utlenianie jest procesem przyłączenia tlenu oxydatio albo odłączenia wodoru dehydratatio czy też utraty elektronu. W zagadnieniu mechanizmu oddychania tkankowego wysuwają się na czoło dwie teorie, które są najbardziej uzasadnione. Jedna z nich to teoria Wielanda, druga – Warburga. Teoria Wielanda głosi, że zasadniczym procesem w reakcji utleniania związków organicznych jest odwodorowanie, czyli odszczepienie wodoru. Odbywa się ten proces w dwóch fazach: pierwsza to odszczepienie wodoru od ciała utlenionego, druga to utlenienie wodoru. Procesy te są czynnością enzymów z grupy dehydrataz. [podobne: protetyka na implantach, Gabinet Stomatologiczny, implanty stomatologiczne warszawa ]

ZWIEKSZONA ZAWARTOSC TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZWIĘKSZONA ZAWARTOŚĆ TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM Zwiększenie zawartości tlenu w powietrzu oddechowym występuje w głębokich kopalniach lub w kesonach. Osoby pracujące w kopalniach lub kesonach znajdują się pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym i zwiększonym parcjalnym ciśnieniem tlenu. Ciśnienie to zwiększa szybkość przenikania tlenu do płuc. Hemoglobina nasyca się wtedy tlenem do najwyższej granicy, w związku, z czym zwiększa się również zawartość tlenu w osoczu krwi. Przemiana materii zwiększa się wskutek wzmożenia utleniania tkankowego. Jeżeli ciśnienie atmosferyczne przekroczy dwie lub trzy atmosfery, to przemiana materii zostaje znacznie zakłócona. Zwiększa się, bowiem wtedy rozpad białka i w ustroju gromadzą, się pośrednie kwaśne wytwory przemiany białkowej, które są dla ustroju szkodliwe. Nadmiar tlenu działa szkodliwie na tkankę płucną wywołuj ąc przekrwienie pęcherzyków płucnych i przechodzenie do ich światła płynu krwistego. Zmniejsza się wtedy powierzchnia wymiany gazowej w płucach. Przede wszystkim jednak tlen znajdujący się pod dużym ciśnieniem wywołuje uszkodzenie enzymów układu oksydoredukcyjnego, w związku, z czym zmieniają się procesy utleniania. Ciśnienie 5 atmosfer czystego tlenu powoduje zahamowanie procesów utleniania, wystąpienie drgawek i śmierć ustroju. [więcej w: Gabinet Stomatologiczny, dentysta bydgoszcz, implanty Warszawa ]