Odma otwarta

Odmę zamkniętą cechuje to, że powietrze, które przedostało się do jamy opłucnowej, nie może wydostać się na zewnątrz, gdyż droga, którędy weszło, jest zamknięta. Powietrze wtedy stopniowo wchłania się, ciśnienie w jamie opłucnowej z powrotem przechodzi w ujemne i płuco rozpręża się. Jeżeli w płucu takim są zrosty, jako skutek stanu zapalnego opłucnej, nie może się ono rozprężyć podczas wdechu. Odmę zastawkową cechuje to, że otwór, przez który przedostaje się powietrze do opłucnej, nie jest całkowicie zamknięty i tworzy się swego rodzaju wentyl. Przy wdechu powietrze wchodzi do opłucnej, przy wydechu zaś otwór zamyka się i powietrze nie może przejść do dróg oddechowych. Gromadzi się wówczas w jamie opłucnowej znaczna ilość powietrza, silnie uciskająca płuca, ciśnienie zaś w opłucnej może przewyższyć ciśnienie atmosferyczne. Śródpiersie wraz ze znajdującymi się w nim narządami przy odmie jednostronnej zostaje przesunięte w stronę przeciwną. Zmniejsza się wtedy również powierzchnia oddechowa płuca drugiego, co stwarza mechaniczne przeszkody dla czynności oddychania. Przemieszczeniu śródpiersia sprzyja ssące działanie klatki piersiowej przy wdechu, które odgrywa rolę zwłaszcza wtedy, kiedy w celu wyrównania czynności oddychania ruchy oddechowe są wzmożone. Odma wywołuje, bowiem wzmożone fuchy: oddechowe, zwłaszcza po stronie zdrowej, gdyż wdech i wydech są utrudnione. [przypisy: Dentysta warszawa, aparat na zęby, dentysta bydgoszcz ]

Zawartosc potasu w surowicy krwi

Zawartość potasu w surowicy krwi na małych wysokościach spada, na dużych zaś zwiększa się. W przewodzie pokarmowym również występują zmiany w związku z oddychaniem rozrzedzonym powietrzem. Kwaśność soku żołądkowego spada oraz zostaje zakłócona czynność ruchowa jelit w kierunku bądź zwolnienia ich i powstawania zaparcia, bądź przyspieszenia ich i powstawania rozwolnienia. Często w wypróżnieniach stwierdza się domieszkę krwi. W wątrobie gromadzi się azot resztkowy i spada zawartość glikogenu. Jeżeli ustrój znajduje się w powietrzu bardzo rozrzedzonym, to następuje odkładanie się tłuszczu w wątrobie i zwyrodnienie tkanki wątrobowej. Nerki stają się bardziej przepuszczalne: do moczu przechodzi wtedy białko, krwinki czerwone, zwiększa się w nim również zawartość soli fosforowych, wskutek czego mocz staje się zasadowy. Na wysokościach występują również zmiany w czynności narządów płciowych. U kobiet już na średnich wysokościach ustaje miesiączka, u mężczyzn zaś spada potencja płciowa. Te zaburzenia czynności narządów płciowych nie są związane ze zmianami histologicznymi tych narządów i są wyrazem tylko zmian czynnościowych. Bardzo wrażliwy na obniżenie się zawartości tlenu w powietrzu, oddechowym jest układ nerwowy ośrodkowy, którego zmiany warunkują powstawanie różnych zaburzeń. [więcej w: implanty Warszawa, Dentysta warszawa, dentysta bydgoszcz ]