Miesien krawiecki

Mięsień krawiecki takiego psa zwiększa się o 7 i % raza więcej niż psa kontrolnego. Liczba jednak włókien mięśniowych pozostaje ta sama, czyli zmieniły one tylko swoją grubość. Podobnie dzieje się w nerce, jeżeli wykonuje ona zwiększoną pracę. Zwiększają się tu w swoich wymiarach, kanaliki nerkowe i kłębuszki i liczba ich pozostaje ta sama, czyli brak tworzenia się nowych elementów nerkowych. Istnieje jeszcze przerost współzależny czyli korelacyjny, który związany jest z wpływami hormonalnymi, czyli z korelacją wewnętrznego wydzielania. Continue reading „Miesien krawiecki”

DUSZNOSC

DUSZNOŚĆ Dusznością dyspnoe nazywa się stan, w którym występują zmiany rytmu i głębokości oddychania, a ustrój odczuwa brak powietrza. Ruchy oddechowe mogą stać się wtedy rzadkie i głębokie lub też szybkie i powierzchowne. Duszność powstaje zawsze wtedy, gdy zwykły rytm oddychania nie prowadzi do prawidłowej wymiany gazowej. Podstawowym czynnikiem w powstawaniu duszności jest zmiana czynności ośrodka oddechowego albo wskutek niedostatecznego doprowadzenia do niego tlenu, albo też wskutek nagromadzenia się w nim, wytworów kwaśnych, jak dwutlenku węgla lub innych kwaśnych wytworów przemiany materii. Również różne wpływy nerwowe, zwłaszcza odruchowe, mogą zmienić czynność ośrodka oddechowego i wtedy także powstaje duszność. Continue reading „DUSZNOSC”

ODDYCHANIE TKANKOWE

ODDYCHANIE TKANKOWE Oddychanie tkankowe, dawniej zwane oddychaniem wewnętrznym, jest procesem, w którym gazy przechodzą z krwi do tkanek i z nich z powrotem do krwi, oraz procesem zużycia j wytwarzania gazów przez tkanki. Powstawanie energii jest bowiem związane z procesem utleniania i redukcji ciał wewnątrzko- komórkowych, które wskutek tego procesu ulegają rozpadowi i uwalniają energię w postaci cieplnej, chemicznej, mechanicznej, elektrycznej i promienistej. Jeden rodzaj energii może przechodzić w drugi. Utlenianie jest procesem przyłączenia tlenu oxydatio albo odłączenia wodoru dehydratatio czy też utraty elektronu. W zagadnieniu mechanizmu oddychania tkankowego wysuwają się na czoło dwie teorie, które są najbardziej uzasadnione. Continue reading „ODDYCHANIE TKANKOWE”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 8

Częstość zakażenia chlamydiami i rzeżączka była podobna w obu grupach (zakażenie chlamydiami: 12,4% przy TDF-FTC i 12,3% w przypadku placebo, P = 0,80, rzeżączka: odpowiednio 4,6% i 3,0%; P = 0,10) (tabela S3 w Dodatek dodatkowy). Nie było znaczących różnic między grupami badawczymi pod względem częstości występowania poważnych klinicznych zdarzeń niepożądanych (10,3% w przypadku TDF-FTC i 10,9% w przypadku placebo, P = 0,90) lub laboratoryjnych działań niepożądanych (tabela 2 i tabela S4 w dodatkowym dodatku) . W trakcie badania stwierdzono 101 ciąż wśród 101 kobiet. Ani tempo ciąży, ani tempo utraty płodu we wczesnej ciąży nie różniły się istotnie pomiędzy badanymi grupami (ciąża: 17,1% z TDF-FTC i 19,1% dla placebo, P = 0,58, utrata płodu: 7,1% i 6,9%, odpowiednio; P = 1,00). Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 8”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 6

Pierwotna analiza skuteczności na podstawie protokołu obejmowała wszystkich uczestników, którzy zostali retrospektywnie zdeterminowani za pomocą testu reakcji łańcuchowej polimerazy RNA, aby zarazić się HIV w czasie rekrutacji (zmodyfikowana kohorta do leczenia). Obliczono skuteczność przy użyciu regresji Coxa w celu oszacowania współczynnika ryzyka i metod Kaplana-Meiera w celu oszacowania skumulowanego prawdopodobieństwa zakażenia HIV-1. Przeprowadziliśmy również analizę as-treat, w której dane kontrolne od uczestników w zmodyfikowanej kohorcie do intencji leczenia zostały cenzorowane 30 dni po tym, jak uczestnicy zgłosili przyjęcie ostatniej dawki badanego leku. Analizy bezpieczeństwa przeprowadzono w kohorcie, która ma być leczona. Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 6”

Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 2

Dane zostały zebrane w uczestniczących instytucjach baz danych STS i ACCF i zostały zebrane i przeanalizowane przez autorów, którzy gwarantują dokładność danych i wszystkich analiz. Niezależna instytucjonalna komisja rewizyjna zatwierdziła badanie i uchyliła wymóg uzyskania świadomej zgody. Badana populacja
Proces wyboru populacji badanej rozpoczął się wraz z identyfikacją roszczeń CMS dla CABG lub PCI z datami zakończenia hospitalizacji między stycznia 2004 a 31 grudnia 2007 r. Z witryn uczestniczących zarówno w bazie danych ACCF PCI (rejestr CathPCI), jak i Baza danych STS dla dorosłych kardiochirurgów (ACD). Continue reading „Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 2”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 10

Żaden z leków nie został wykryty u żadnego z 19 uczestników grupy placebo poddanych serokonwersji. Dyskusja
W tym badaniu 1219 młodych, heteroseksualnych dorosłych w Botswanie, TDF-FTC, przyjmowanych doustnie raz na dobę, zmniejszyło wskaźnik zakażenia HIV o 62,2%, gdy podawano go jako część kompleksowego pakietu usług profilaktycznych dla HIV. Skuteczność ochronna była wyższa, gdy analiza była ograniczona do uczestników, którzy zgłosili, że przyjmowali badany lek w ciągu ostatnich 30 dni, co jest zgodne ze zwiększoną skutecznością wśród uczestników z wysokim stosunkiem do badanego leku w innych badaniach profilaktyki przedwczesnej ekspozycji 5, 10,11 Wskaźniki nudności, wymiotów i zawrotów głowy były wyższe wśród uczestników, którzy zostali przypisani do przyjęcia TDF-FTC, niż ci, którym przypisano otrzymanie placebo; Objawy te były przejściowe iw większości przypadków ustępowały szybko. W ciągu 2 lat profilaktyki zaobserwowaliśmy niewielki, ale znaczący spadek gęstości mineralnej kości wśród uczestników przyjmujących TDF-FTC. Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 10”

CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 5

Dwustronny 95-procentowy przedział ufności dla różnicy w wartościach ujemnych appendektomii obliczono, aby sprawdzić pod kątem nie gorszej jakości. Dokładne testy Fishera, testy U Manna-Whitneya i analizę charakterystyczną dla działania odbiornika wykorzystano dla drugorzędnych punktów końcowych. Dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Continue reading „CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 5”

CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 4

Dodatkowy test obrazowania zdefiniowano jako test przeprowadzony w ciągu 7 dni po wstępnym badaniu CT w celu zdiagnozowania lub wykluczenia zapalenia wyrostka robaczkowego. Ostateczna diagnoza
U pacjentów poddanych operacji brzusznej wykonano ostateczną diagnozę na podstawie wyników badań chirurgicznych i patologicznych. Badania patologiczne były wykonywane przez patologów, którzy nie byli świadomi zadań grupowych. U pacjentów nieoperowanych niezależni asesorzy, którzy nie byli świadomi zadań grupowych, ustalili ostateczną diagnozę na podstawie dokumentacji medycznej i wywiadów telefonicznych 3 miesiące po pierwszej prezentacji pacjenta. Continue reading „CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 4”