Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem ad

Oferując wiele opcji planowania, menedżerowie zapewniają lekarzom większą autonomię, ponieważ oceniają sposoby maksymalizacji liczby osób, którymi lekarz może zająć się dzięki wysokiej jakości usług – powiedział internista Scott Smith, dyrektor medyczny odpowiedzialny za podstawową opiekę i serwis. Mimo to menedżerowie martwią się stresem i wypaleniem lekarza. Walczymy ze zrównoważonym rozwojem kariery, nawet jeśli posiadamy systemy wsparcia – powiedział Smith. Eksperymenty Sinsky ego ze strategiami efektywności były oczywiste przy niedawnej kontroli. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej Sinsky zatrzymał się na mini-rwetes z pielęgniarką, która zebrała wyniki ostatnich badań laboratoryjnych pacjenta – zamówionych po jej poprzedniej wizycie – i przyjęła jej oznaki życia i krótką historię. Continue reading „Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem ad”

Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad 8

Sygnatura zrębu-1 zawiera geny, które są skoordynowane w wielu prawidłowych tkankach mezenchymalnych, z których większość koduje białka, które tworzą lub modyfikują macierz pozakomórkową. Jeden składnik sygnatury zrębu-1, fibronektyna, był zlokalizowany do włóknistych nici insynuowanych pomiędzy złośliwymi komórkami chłoniaka, co sugeruje, że ta sygnatura odzwierciedla charakter zwłóknienia wielu rozlanych chłoniaków o dużych limfocytach B. Kluczem do tej reakcji zwłóknienia może być inny składnik sygnatury zrębu-1, CTGF, który uczestniczy w wielu reakcjach i chorobach zwłóknieniowych. CTGF także promuje wzrost guza i przerzuty nowotworów nabłonkowych Inną charakterystyczną cechą guzów z wysoką ekspresją sygnatury zrębu-1 była infiltracja przez komórki linii mieloidowej. Różne komórki tej linii zostały zaangażowane w patogenezę raków nabłonkowych, w tym makrofagów związanych z guzem, komórek supresorowych pochodzących z mieloidów i monocytów eksprymujących Tie2. Continue reading „Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad 8”

Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad 7

Analiza immunohistochemiczna próbek biopsyjnych od pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B. Panel A pokazuje, że fibronektyna, składnik sygnatury zrębu-1, była zlokalizowana w widocznym miejscu w włóknistych pasmach biegnących pomiędzy złośliwymi komórkami w próbkach biopsyjnych. Panele B, C i D wykazują metaloproteina-zę 9 macierzy (MMP9), odpowiednio wydzieloną białkową kwasową bogatą w cysteinę (SPARC) i czynnik wzrostu tkanki łącznej (CTGF). Każdy z tych składników sygnatury zrębu-1 był zlokalizowany głównie w komórkach histiocytarnych infiltrujących próbki biopsyjne. Panele E i F pokazują kolokalizację SPARC i CTGF z markerem mielomonocytowym CD68. Continue reading „Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad 7”

Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych czesc 4

Osiemnastu pacjentów (30 procent) przeszło więcej niż jedno cewnikowanie serca przed oceną w National Institutes of Health (zakres, od dwóch do dziewięciu dodatkowych procedur cewnikowania serca). Charakterystykę kliniczną pacjentów randomizowanych przedstawiono w Tabeli 1; nie było istotnych różnic między grupami. Testowanie linii bazowej
Dwudziestu trzech pacjentów (38 procent) miało jeden lub więcej nieprawidłowości w teście wysiłkowym (zdefiniowanym jako poziome lub obniżające się odcięcie odcinka ST o więcej niż mm na elektrokardiogramie, wzorzec bloku pęczka wiązki na elektrokardiogramie, zmniejszenie w lewo frakcja wyrzutowa komory lub nieprawidłowość ruchu ściany). Spośród nich 13 pacjentów miało odpowiedzi elektrokardiograficzne na ćwiczenia związane z bólem w klatce piersiowej, które były podobne do tych wywołanych przez niedokrwienie, powszechnie określane jako zespół X22.
Podczas cewnikowania serca 47 pacjentów (78 procent) odczuwało bóle w klatce piersiowej podczas stymulacji prawej komory z częstością 5 uderzeń szybciej niż ich tętno spoczynkowe (mediana intensywności bodźca przy wystąpieniu bólu, 3 mA); 40 z tych 47 (85 procent) uznało to za ich charakterystyczny ból w klatce piersiowej. Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych czesc 4”

Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych

Uważa się, że 10 do 30 procent pacjentów z bólem w klatce piersiowej wystarczająco podobnych do dławicy piersiowej w celu usprawiedliwienia cewnikowania serca ma prawidłowe angiogramy wieńcowe1-6. Pomimo dobrej prognozy i korzystnego efektu uspokojenia dla wielu pacjentów, większość z nich nadal odczuwa ból w klatce piersiowej, co może skutkować wizytami w izbie przyjęć, przyjęciu do jednostki opieki wieńcowej, a nawet powtórzeniem cewnikowania serca1-5,7-9. Zatem pozornie łagodny stan może mieć znaczny niekorzystny wpływ na jakość życia, zatrudnienie i korzystanie z zasobów opieki zdrowotnej, wraz z towarzyszącymi im wydatkami. Zaproponowano kilka możliwych przyczyn bólu w klatce piersiowej u takich pacjentów, w tym chorobę psychiczną, 10-13 dysfunkcji przełyku, 14-17 i dysfunkcję naczyń wieńcowych kręgosłupa18-22; nakładania się między tymi warunkami również odnotowano23-25. Niedawno kilka grup badaczy określiło nadmierną wrażliwość na ból serca 26-28 i przełyk.25,29 u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych. Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych”

Zastosowanie lewonorgestrelowych implantów (Norplant) do antykoncepcji u dorastających matek ad 8

Chociaż nasze odkrycia mogą nie zostać uogólnione na młodzież, która nigdy nie była w ciąży, lub na nastolatków z innych grup społecznych, powinny one pozwolić bardziej obiektywnemu dyskursowi ze strony dostawców planowania rodziny, liderów społeczności, decydentów i opinii publicznej na temat stosowania antykoncepcji przez seksualnie aktywne nastolatki . Finansowanie i ujawnianie informacji
Przedstawione w części na spotkaniach Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Prokreacyjnego, Los Angeles, 5-6 listopada 1993 r. Oraz Towarzystwa Medycyny Młodzieży, Chicago, 18-21 marca 1993 r.
Wspierany przez stypendia Fundacji Naukowej Uniwersytetu Pensylwanii, John Merck Fund, Craig-Dalsimer Fund, Rady Prezydenta Cornell Women oraz JD Hatcher Award Committee.
Jesteśmy wdzięczni Michaelowi T. Continue reading „Zastosowanie lewonorgestrelowych implantów (Norplant) do antykoncepcji u dorastających matek ad 8”