Rozrost tkanek

Dalsze badania z hodowlami tkanek wykazały, że nie istnieje żadna swoistość indywidualna w tym zjawisku. Znaczy to, że każda płodowa tkanka ma zdolność wzmagania wzrostu niezależnie od tego, czy działa ma tkankę dojrzałą tego samego gatunku zwierzęcia, czy nie. Nie tylko jednak wyciągi z tkanki płodowej posiadają tę właściwość. Posiadają ją również wyciągi z tkanek młodych oraz dojrzałych zwierząt. Istnieje więc pewne ciało, które pobudza rozrost komórek. Jeżeli wyciąg z tkanki poddać trawieniu, to przez strawienie białka wyciąg taki traci zdolność pobudzania wzrostu komórek, czyli pobudzające rozrost komórek jest, ciałem białkowym. Nie tylko jednak ciała białkowe w początkowych fazach hydrolizy pobudzają rozrost komórek, ale i zmiażdżone narządy mają taką właściwość, Leukocyty więc pobudzają rozrost komórek, co ma szczególne znaczenie w zapaleniach. Mechanizm rozrostu komórek nie ogranicza się tylko do pobudzającego działania proteoz i trefonów. Działają tu jeszcze wpływy fizyko-chemiczne, jak zasadowość i hipotonia środowiska, wydzieliny gruczołów wewnętrznego wydzielania, odpowiednie nasycenie witaminami -i prawdopodobnie ciała chemiczne, wyzwalane z zakończeń układu autonomicznego. Najważniejszą przemianą chemiczną rosnących tkanek jest glikoliza, z której komórki czerpią energię wzrostową. Rozrost tkanek widujemy w przerostach (hypcrtrophia), szczególnie w obciążeniu tkanek pracą, w odrostach (regeneratio ), gdzie ubytek tkanki zostaje zastąpiony tkanką nową, w zapaleniach wytwórczych i w końcu w rozroście tkanki nowotworowej, jako zupełnie samodzielnej, niepodlegającej regulacji ze strony ustroju. [patrz też: fashion caroline allegro, zmiany zwyrodnieniowo wytwórcze, mięsień krawiecki ]