Przerost

Przerost W przerostach na plan pierwszy wysuwa się tzw. przerost roboczy wywołany wzmożoną pracą. Mamy tu do czynienia z powiększeniem komórek i ich wzmożonym rozmnażaniem się. Komórki, które wykonują wzmożoną pracę, przyswajają znacznie więcej niż w spoczynku i gromadzą w sobie składniki plastyczne i palne. Nadmierne nagromadzenie tych składników powoduje podział komórki, Zjawisko więc roboczego przerostu złożone jest z dwóch procesów, mianowicie: z przerostu i z rozrostu, bowiem powiększają się włókna istniejące, lecz nie tworzą się nowe. Doświadczenia wykazały, że jeżeli pies wykona bieg w ciągu 80 dni w kole doświadczalnym, to praca mięśni równa się przebyciu 3. 000 km. [więcej w: falvit mama cena, caroline fashion, elofen syrop ]