Przemiana materii w glodzie tlenowym

Przemiana materii w głodzie tlenowym odbywa się nieprawidłowo i powstaje dużo kwaśnych, niedotlenionych wytworów pośredniej przemiany materii. Prowadzi to do powstawania kwasicy, zmiany pH ośrodka oddechowego w stronę kwaśną, co wywołuje stan jego podrażnienia i w wyniku wzmożenia ruchów oddechowych. Wzmożenie oddychania częściowo tylko wyrównuje kwasicę prze wyzbycie się dwutlenku węgla. Nagromadzone, bowiem kwaśne wytwory pośredniej przemiany materii mięśni powstałe z glikogenolizy i innych przemian nie mogą być utlenione z powodu niedotlenności krwi i powodują powstawanie kwasicy niegazowe j, groźnej dla życia. Sprzyja temu wyzbycie się zasobów zasad w okresie zasadowicy. Zaburzenia występujące w ustroju w związku z obniżoną zawartością tlenu w powietrzu oddechowym sprowadzają się, więc do zakłócenia równowagi kwasowo-zasadowej. Nie jest to jednak czynnik jedyny w powstawaniu choroby górskiej. Wchodzi, bowiem jeszcze w grę zatrucie układu nerwowego szkodliwymi wytworami pośredniej przemiany materii. [więcej w: nerw odwodzący legnica, miesien krawiecki, nerw odwodzący ]