Zaburzenie oddychania tkankowego

Zaburzenie oddychania tkankowego z przyczyn zewnętrznych powstaje wtedy, kiedy przedostaną się do ustroju ciała wpływające ujemnie na procesy utleniania tkankowego. Jedne z tych ciał zmniejszają utlenianie przez łączenie się ich z tlenem, jak np. fosfor, drugie zaś zahamowują proces utleniania przez swój wpływ na enzymy lub układy enzymatyczne komórek, jak np. połączenia cyjanowe, siarkowodór i inne. Również ciała trujące powstające w przebiegu chorób zakaźnych mogą doprowadzić do zmniejszenia oddychania tkankowego albo przez łączenie się ich z tlenem, wskutek czego za mało tlenu przechodzi do komórek, albo też przez unieczynnienie enzymów komórkowych biorących udział w oddychaniu. Continue reading „Zaburzenie oddychania tkankowego”

Teoria Warburga

Jak wynika z tej teorii, utlenianie może się odbywać nawet w warunkach beztlenowych, a koniecznym warunkiem jego przebiegu jest obecność enzymu i związku, który chciwie łączy się z wodorem. Teoria Warburga twierdzi, że zasadniczą podstawą procesu utleniania jest aktywowanie tlenu. Tlen uczynnia oksydaza w postaci wyodrębnionego przez Warburga enzymu oddechowego. Mimo pozornych sprzeczności obie wspomniane teorie uzupełniają się i obecnie w schemacie utleniania tkankowego uwzględnia się obie teorie. W procesie, bowiem utleniania ważną rolę odgrywają wykryte przez Kejlina enzymy – cytochromy, które aktywują zarówno wodór, jak i tlen. Continue reading „Teoria Warburga”

Rozwijajaca sie w przebiegu uposledzonego utleniania kwasica

Rozwijająca się w przebiegu upośledzonego utleniania kwasica powoduje powstawanie zaburzeń w krążeniu z przepełnieniem krwią narządów wewnętrznych i wzmożoną czynnością serca, którego rytm po krótkim okresie zwolnienia na początku rozwoju objawów chorobowych w dalszym ich przebiegu znacznie się przyspiesza. Człowiek wytrzymuje średnio ciśnienie 5-7 atmosfer powietrza, co zależy od wrażliwości osobniczej i stanu krążenia i oddychania. Przejście nagłe ze zwiększonego ciśnienia atmosferycznego do normalnego może wywołać liczne objawy chorobowe, gdyż rozpuszczone we krwi gazy wydzielają się w postaci pęcherzyków gazowych dając w wyniku zatory. Największą rolę w powstawaniu zatorów gazowych odgrywa azot. Dwutlenek węgla i tlen są w zasadzie związane we krwi, natomiast azot jest rozpuszczony w tłuszczu i lipidach, dlatego też znajduje się go dużo w mózgu i nerwach. Continue reading „Rozwijajaca sie w przebiegu uposledzonego utleniania kwasica”

Niedotlennosc tkanek przewlekla

Niedotlenność tkanek przewlekła występuje u ludzi przebywających długotrwale na wielkich wysokościach oraz u tych, którzy ulegają stałemu zatruwaniu się jadami działającymi na komórki. Niedotlenność tę cechują objawy zmęczenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Osłabienie procesów utleniających w tkankach prowadzi do niezupełnego spalania kwaśnych wytworów przemiany materii i powstaje wtedy kwasica niegazowa. Może ona być wyrównana przez wzmożenie oddychania płucnego i uruchomienie zasobów zasad, co utrzymuje pH krwi w granicach prawidłowych. Pogłębienie się zaburzeń oddychania tkankowego nie pozwala już na wyrównanie kwasicy pH krwi przesuwa się wtedy w stronę kwaśną i dochodzi do ciężkiego zatrucia ustroju i jego śmierci. Continue reading „Niedotlennosc tkanek przewlekla”

Oddychanie tkankowe pobudzaja wytwory rozpadu bialkowego

Oddychanie tkankowe pobudzają wytwory rozpadu białkowego. Jest to istotą swoiście dynamicznego działania białka, gdyż wytwory rozpadu białka podlegają intensywnemu utlenianiu, co wyraża się wzmożoną wymianą gazową w komórkach i wytwarzaniem energii cieplnej. Do czynników zewnątrzpochodnych wywołujących zaburzenia oddychania tkankowego należy zaliczyć również ,brak niektórych witamin. Brak witaminy B1 tiamina znacznie obniża procesy utleniania w tkankach, zwłaszcza w układzie nerwowym. Tiamina, bowiem jest składową częścią enzymu koniecznego do utleniania kwasu pirogronowego. Continue reading „Oddychanie tkankowe pobudzaja wytwory rozpadu bialkowego”

Do czynników wewnetrznych zmieniajacych procesy oddychania tkankowego naleza przede wszystkim hormony.

Do czynników wewnętrznych zmieniających procesy oddychania tkankowego należą przede wszystkim hormony. Tyroksyna wzmaga procesy utleniania w tkankach, wskutek czego zwiększa się przemiana materii i energii zużycie zaś tlenu pod wpływem tyroksyny staje się większe. Hormony przysadki mózgowej, jak również kortykosteron, dehydrokortykosteron, testosteron, folikulina, insulina zwiększają bezpośrednio lub pośrednio procesy utleniania w tkankach. Układ nerwowy, zwłaszcza jego odcinek wegetatywny, również wpływa na natężenie procesów utleniania tkankowego. Układ adrenergiczny wzmaga procesy utleniania w tkankach przez swój przenośnik chemiczny adrenalinę, cholinergiczny zaś hamuje te procesy. Continue reading „Do czynników wewnetrznych zmieniajacych procesy oddychania tkankowego naleza przede wszystkim hormony.”

Do prawidlowego oddychania tkankowego konieczna jest bowiem sprawna wymiana gazowa miedzy krwia a tkankami.

Do prawidłowego oddychania tkankowego konieczna jest bowiem sprawna wymiana gazowa między krwią a tkankami. Sprawa ta łączy się z zaburzeniem oddychania tkankowego, występującego podczas nadmiernej pracy mięśniowej. W tkankach gromadzi się wtedy, bowiem nadmierna ilość dwutlenku węgla upośledzając oddychanie tkankowe i tylko część kwasu mlekowego może być utleniona. Gromadzenie się kwaśnych wartości we krwi podrażnia ośrodek oddechowy, co wywołuje duszność i zmianę oddychania płucnego. Prócz doprowadzania tlenu do tkanek konieczne jest doprowadzenie do komórek ciał, które mają ulec utlenieniu. Continue reading „Do prawidlowego oddychania tkankowego konieczna jest bowiem sprawna wymiana gazowa miedzy krwia a tkankami.”

ODDYCHANIE TKANKOWE

ODDYCHANIE TKANKOWE Oddychanie tkankowe, dawniej zwane oddychaniem wewnętrznym, jest procesem, w którym gazy przechodzą z krwi do tkanek i z nich z powrotem do krwi, oraz procesem zużycia j wytwarzania gazów przez tkanki. Powstawanie energii jest bowiem związane z procesem utleniania i redukcji ciał wewnątrzko- komórkowych, które wskutek tego procesu ulegają rozpadowi i uwalniają energię w postaci cieplnej, chemicznej, mechanicznej, elektrycznej i promienistej. Jeden rodzaj energii może przechodzić w drugi. Utlenianie jest procesem przyłączenia tlenu oxydatio albo odłączenia wodoru dehydratatio czy też utraty elektronu. W zagadnieniu mechanizmu oddychania tkankowego wysuwają się na czoło dwie teorie, które są najbardziej uzasadnione. Continue reading „ODDYCHANIE TKANKOWE”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 9

Z wykluczeniem 3 uczestników, którzy byli zakażeni wirusem HIV w czasie rekrutacji (1 w grupie TDF-FTC i 2 w grupie placebo), ogólna skuteczność ochronna TDF-FTC w zmodyfikowanej analizie zamiaru leczenia ( obejmujący 1216 uczestników) wynosił 62,2% (95% CI, 21,5 do 83,4, P = 0,03) (Figura 2A). Szacuje się, że częstość zakażenia wirusem HIV wynosi 1,2 przypadków na 100 osobolat w grupie TDF-FTC i 3,1 przypadków na 100 osobolat w grupie placebo. W analizie as-treat, w której dane kontrolne dla uczestników zostały ocenzurowane 30 dni po ostatniej zgłoszonej dawce badanego leku (z danymi ocenzurowanymi dla 4 uczestników w grupie TDF-FTC i 19 w grupie placebo), skuteczność wynosiła 77,9% (95% CI, 41,2 do 93,6; P = 0,01) (Figura 2B). TDF-FTC miał również działanie ochronne w analizach podgrup zdefiniowanych według płci; jednak skuteczność nie była istotna we wszystkich analizach ze względu na występowanie kilku punktów końcowych w tych podgrupach (tabela S8 w dodatku uzupełniającym). Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 9”