Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych ad 5

W grupie klonidynowej zaobserwowano zmniejszenie o 39 . 51 procent (z 63 . 62 epizodów w fazie placebo), przy czym 15 z 20 pacjentów w tej grupie zgłaszało zmniejszenie częstości występowania bólu w klatce piersiowej. Natomiast średnia zmiana częstości występowania bólu w klatce piersiowej w grupie placebo, w porównaniu z odpowiadającymi trzema tygodniami fazy placebo, była redukcją o . 86 procent (z 54 . Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych ad 5”

Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych czesc 4

Osiemnastu pacjentów (30 procent) przeszło więcej niż jedno cewnikowanie serca przed oceną w National Institutes of Health (zakres, od dwóch do dziewięciu dodatkowych procedur cewnikowania serca). Charakterystykę kliniczną pacjentów randomizowanych przedstawiono w Tabeli 1; nie było istotnych różnic między grupami. Testowanie linii bazowej
Dwudziestu trzech pacjentów (38 procent) miało jeden lub więcej nieprawidłowości w teście wysiłkowym (zdefiniowanym jako poziome lub obniżające się odcięcie odcinka ST o więcej niż mm na elektrokardiogramie, wzorzec bloku pęczka wiązki na elektrokardiogramie, zmniejszenie w lewo frakcja wyrzutowa komory lub nieprawidłowość ruchu ściany). Spośród nich 13 pacjentów miało odpowiedzi elektrokardiograficzne na ćwiczenia związane z bólem w klatce piersiowej, które były podobne do tych wywołanych przez niedokrwienie, powszechnie określane jako zespół X22.
Podczas cewnikowania serca 47 pacjentów (78 procent) odczuwało bóle w klatce piersiowej podczas stymulacji prawej komory z częstością 5 uderzeń szybciej niż ich tętno spoczynkowe (mediana intensywności bodźca przy wystąpieniu bólu, 3 mA); 40 z tych 47 (85 procent) uznało to za ich charakterystyczny ból w klatce piersiowej. Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych czesc 4”

Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych cd

Tak więc pacjenci przyjmowali pełną dawkę leku przez trzy tygodnie (tygodnie 2 do 4) przed powrotem do ośrodka klinicznego. Wszystkie kapsułki dla pojedynczej ślepej fazy placebo i podwójnie ślepej fazy leczenia miały identyczny wygląd. Podczas piątego tygodnia fazy leczenia wszyscy pacjenci powrócili, a ich pamiętniki objawów i oceny natężenia bólu w klatce piersiowej zostały zebrane. Podczas leczenia kontynuowano badania wrażliwości na bóle serca, testowanie ruchliwości przełyku, badanie rozciągania balonowego z czułością na ból i wywiad psychiatryczny. Podczas tej podwójnie ślepej fazy leczenia wszystkie testy i analizy były wykonywane przez personel bez wiedzy na temat leczenia pacjentów. Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych cd”

Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych ad

Stymulacja była następnie inicjowana bez świadomości pacjenta z częstością 5 uderzeń na minutę szybciej niż tętno spoczynkowe, z intensywnością bodźca rozpoczynającą się od mA i zwiększającą się o mA w 10-sekundowych odstępach do 10 mA. Adenozynę (2,2 mg na minutę przez dwie minuty) podano później w lewej tętnicy wieńcowej 57 pacjentom. W przypadku zgłaszania bólu w klatce piersiowej podczas jednego z badań, pacjentów pytano, czy ból ten jest taki sam, jak ich charakterystyczny ból w klatce piersiowej. Po nocnym poszczeniu i znieczuleniu miejscową lidokainą pacjenci poddali się testom ruchliwości przełyku i zmodyfikowanym testom Bernsteina, jak opisano wcześniej25. Aby ocenić wrażliwość przełyku, balon poliwinylowy był napompowywany od 6 do 8 cm w pobliżu cewnika z przyrostami powietrza o ml, aż do momentu, gdy pacjent odczuł ból w klatce piersiowej lub balon osiągnął średnicę 30 mm. Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych ad”

Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych

Uważa się, że 10 do 30 procent pacjentów z bólem w klatce piersiowej wystarczająco podobnych do dławicy piersiowej w celu usprawiedliwienia cewnikowania serca ma prawidłowe angiogramy wieńcowe1-6. Pomimo dobrej prognozy i korzystnego efektu uspokojenia dla wielu pacjentów, większość z nich nadal odczuwa ból w klatce piersiowej, co może skutkować wizytami w izbie przyjęć, przyjęciu do jednostki opieki wieńcowej, a nawet powtórzeniem cewnikowania serca1-5,7-9. Zatem pozornie łagodny stan może mieć znaczny niekorzystny wpływ na jakość życia, zatrudnienie i korzystanie z zasobów opieki zdrowotnej, wraz z towarzyszącymi im wydatkami. Zaproponowano kilka możliwych przyczyn bólu w klatce piersiowej u takich pacjentów, w tym chorobę psychiczną, 10-13 dysfunkcji przełyku, 14-17 i dysfunkcję naczyń wieńcowych kręgosłupa18-22; nakładania się między tymi warunkami również odnotowano23-25. Niedawno kilka grup badaczy określiło nadmierną wrażliwość na ból serca 26-28 i przełyk.25,29 u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych. Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych”

Rozpoznanie i wykrycie choroby piersi

Współpraca dwóch ekspertów z University of Kentucky, jednego z patologii (Deborah E. Powell) i drugiego z radiologii diagnostycznej (Carol B. Stelling) sprawia, że książka ta jest wyjątkowo praktycznym i użytecznym dodatkiem do biblioteki książek na temat chorób piersi . Książka podzielona jest na dwie części: omówienie technicznych i klinicznych aspektów diagnozy piersi i atlasu chorób piersi. Pierwsza część zawiera rozdziały dotyczące normalnej piersi (struktura, funkcja i epidemiologia) oraz różne dostępne techniki diagnostycznego rozpoznawania tego narządu, takie jak mammografia, samokontrola i techniki lokalizowania nieuleczalnych zmian chorobowych. Continue reading „Rozpoznanie i wykrycie choroby piersi”

Zastosowanie lewonorgestrelowych implantów (Norplant) do antykoncepcji u dorastających matek ad 8

Chociaż nasze odkrycia mogą nie zostać uogólnione na młodzież, która nigdy nie była w ciąży, lub na nastolatków z innych grup społecznych, powinny one pozwolić bardziej obiektywnemu dyskursowi ze strony dostawców planowania rodziny, liderów społeczności, decydentów i opinii publicznej na temat stosowania antykoncepcji przez seksualnie aktywne nastolatki . Finansowanie i ujawnianie informacji
Przedstawione w części na spotkaniach Stowarzyszenia na Rzecz Zdrowia Prokreacyjnego, Los Angeles, 5-6 listopada 1993 r. Oraz Towarzystwa Medycyny Młodzieży, Chicago, 18-21 marca 1993 r.
Wspierany przez stypendia Fundacji Naukowej Uniwersytetu Pensylwanii, John Merck Fund, Craig-Dalsimer Fund, Rady Prezydenta Cornell Women oraz JD Hatcher Award Committee.
Jesteśmy wdzięczni Michaelowi T. Continue reading „Zastosowanie lewonorgestrelowych implantów (Norplant) do antykoncepcji u dorastających matek ad 8”

Zastosowanie lewonorgestrelowych implantów (Norplant) do antykoncepcji u dorastających matek ad 7

Ważną konsekwencją była 38-procentowa stopa ciąż w pierwszym roku po porodzie. Potrzeba codziennej zgodności z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, wymieniana przez 70% użytkowników Norplant i jedna czwarta osób, które zaprzestały stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych jako powód wyboru Norplant, nadal stanowi problem dla nastolatków. Co więcej, użytkownicy doustno-antykoncepcyjni, którzy mogą z łatwością przerwać stosowanie tej metody, mogą rzadziej odczekiwać niewielkie skutki uboczne hormonalnej antykoncepcji niż użytkownicy Norplant, u których przerwanie wymaga chirurgicznego usunięcia implantu. Stwierdziliśmy, że użytkownicy Norplant i doustnych środków antykoncepcyjnych mają podobny odsetek obserwacji ginekologicznych. Sugeruje to, że interwencje mające na celu poprawę przestrzegania przez nastolatków opieki zdrowotnej nie muszą się koncentrować wyłącznie na użytkownikach Norplant. Continue reading „Zastosowanie lewonorgestrelowych implantów (Norplant) do antykoncepcji u dorastających matek ad 7”

Zastosowanie lewonorgestrelowych implantów (Norplant) do antykoncepcji u dorastających matek ad 6

Tylko wybór doustnych środków antykoncepcyjnych w linii podstawowej przewidywał ciążę, z dostosowanym ilorazem szans wynoszącym 5,2 (przedział ufności 95%, 3,1 do 8,8). Choroby przenoszone drogą płciową zostały udokumentowane w trakcie obserwacji w 42 procentach grupy Norplant i 36 procentach grupy doustnych środków antykoncepcyjnych (P nieistotne). Rozpoznanie obejmowało rzeżączkę (15 osób), zakażenie chlamydią (18), zakażenie wirusem opryszczki (3), zakażenie rzęsistkami (10), kiłę (3) i zapalenie wątroby typu B (1). Dwa przypadki każdej z rzeżączek i zakażenia chlamydią były drugą infekcją. Cztery osoby z grupy doustno-antykoncepcyjnej i dwie z grupy Norplant leczono z powodu zapalenia narządów miednicy mniejszej. Continue reading „Zastosowanie lewonorgestrelowych implantów (Norplant) do antykoncepcji u dorastających matek ad 6”

Zastosowanie lewonorgestrelowych implantów (Norplant) do antykoncepcji u dorastających matek ad 5

Analiza dziennego użycia ciągłego stosowania wybranej metody antykoncepcyjnej podczas obserwacji. Przedstawione wartości dotyczą 84 osób, które ukończyły wywiady uzupełniające. Wartości procentowe w czasie zero odzwierciedlają odsetek podmiotów wybierających daną metodę. Kolejne wartości procentowe odzwierciedlają zarówno podmioty, które przerwały stosowanie metody, jak i podmioty, które nigdy nie stosowały tej metody zgodnie z zaleceniami. Osoby z grupy Norplant w porównaniu z grupą stosującą doustne środki antykoncepcyjne były bardziej bardzo zadowolone z wyboru antykoncepcji (P <0,001). Continue reading „Zastosowanie lewonorgestrelowych implantów (Norplant) do antykoncepcji u dorastających matek ad 5”