ODMA PIERSIOWA

ODMA PIERSIOWA Prócz zmian zapalnych opłucnej zarówno suchych, jak i wysiękowych, wywołujących zaburzenia oddychania, istnieją jeszcze inne chorobowe stany opłucnej, a mianowicie takie, w których do jamy opłucnowej dostaje się powietrze i powstaje tzw. odma pneumothorax. Powietrze może przedostać się do jamy opłucnowej z zewnątrz po zranieniach klatki piersiowej lub zniszczeniu jej odcinków przez nowotwór lub ropień. Powietrze z płuca może przedostać się w przypadkach jam gruźliczych, ropni płuc zgorzeli tkanki płucnej, po przebiciu ropniaka z opłucnej do płuca, czyli wtedy, kiedy powstaje komunikacja między opłucną a drogami oddechowymi po uszkodzeniu opłucnej pokrywającej płuco. Niekiedy, bardzo zresztą rzadko, powietrze może się przedostać do opłucnej po pęknięciu zdrowego płuca wskutek nadmiernego wysiłku fizycznego lub gwałtownego kaszlu. Odróżniamy trzy rodzaje odmy piersiowej, a mianowicie odmę otwartą, zamkniętą i zastawkową. Odma otwarta jest stanem, w którym powietrze przechodzi swobodnie do jamy opłucnowej, gdy zaś ciśnienie w jamie opłucnowej staje się równe ciśnieniu atmosferycznemu, płuco zapada się. Płuco takie przy wdechu nie może się rozprężyć lub rozpręża się bardzo niewiele, przy wydechu jednak powietrze przechodzi z odmy do dróg oddechowych. [hasła pokrewne: miesien krawiecki, mykoplazmatyczne zapalenie płuc, pyłek pszczeli dawkowanie ]