ODDYCHANIE TKANKOWE

ODDYCHANIE TKANKOWE Oddychanie tkankowe, dawniej zwane oddychaniem wewnętrznym, jest procesem, w którym gazy przechodzą z krwi do tkanek i z nich z powrotem do krwi, oraz procesem zużycia j wytwarzania gazów przez tkanki. Powstawanie energii jest bowiem związane z procesem utleniania i redukcji ciał wewnątrzko- komórkowych, które wskutek tego procesu ulegają rozpadowi i uwalniają energię w postaci cieplnej, chemicznej, mechanicznej, elektrycznej i promienistej. Jeden rodzaj energii może przechodzić w drugi. Utlenianie jest procesem przyłączenia tlenu oxydatio albo odłączenia wodoru dehydratatio czy też utraty elektronu. W zagadnieniu mechanizmu oddychania tkankowego wysuwają się na czoło dwie teorie, które są najbardziej uzasadnione. Jedna z nich to teoria Wielanda, druga – Warburga. Teoria Wielanda głosi, że zasadniczym procesem w reakcji utleniania związków organicznych jest odwodorowanie, czyli odszczepienie wodoru. Odbywa się ten proces w dwóch fazach: pierwsza to odszczepienie wodoru od ciała utlenionego, druga to utlenienie wodoru. Procesy te są czynnością enzymów z grupy dehydrataz. [podobne: mięsień krawiecki, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, biseptol ulotka ]