Oddychanie przez czas dluzszy powietrzem z mala zawartoscia tlenu

Oddychanie przez czas dłuższy powietrzem z małą zawartością tlenu wywołuje różne zmiany w ustroju. We krwi zwiększa się liczba krwinek czerwonych erythrocytosis wskutek podrażnienia szpiku niedoborem tlenu i wytworami zmienionej przemiany materii. Dowodem podrażnienia szpiku jest zwiększone wytwarzanie się i przechodzenie do krwi młodych postaci krwinek czerwonych, tzw. retikulocytów, oraz zwiększenie się masy czerwonego szpiku. Zwiększenie się liczby krwinek czerwonych we krwi jest zjawiskiem wyrównawczym, gdyż więcej hemoglobiny łączy się wtedy z tlenem, co utrzymuje nasycenie krwi tlenem na odpowiednim poziomie. Taką samą czynność jak hemoglobina spełnia i glutation, który zwiększa się we krwi podczas przebywania ustroju w powietrzu rozrzedzonym i powoduje większe nasycenie krwi tlenem. Objętość krwinek czerwonych zwiększa się, lecz oporność ich zmniejsza się, co szczególnie wyraźnie występuje na dużych wysokościach wskutek działania nie tylko rozrzedzonego powietrza, lecz i promieni pozafiołkowych, jak to wykazał Missiuro. Zawartość hemoglobiny w krwinkach zwiększa się nieznacznie i w związku z tym wskaźnik hemoglobiny spada, jednak ogólna zawartość hemoglobiny we krwi jest większa w związku z większą liczbą krwinek czerwonych. [przypisy: caroline fashion, zrosty opłucnowe, zoz kłobuck ]