Oddychanie okresowe ze stanowiska kliniki jest groznym objawem

Niektórzy badacze twierdzą, że oddychanie typu Biota jest wyrazem uszkodzenia komórek ośrodka oddechowego. Oddychanie okresowe ze stanowiska kliniki jest groźnym objawem, świadczącym o zaburzeniu czynności ośrodka oddechowego wskutek jego niedotlenienia. Podawanie tlenu usuwa oddychanie okresowe i sprowadza czynność ośrodka oddechowego do stanu prawidłowego. Potwierdzałoby to pogląd, że okresowe typy oddychania są skutkiem niedotlenienia ośrodka oddechowego. Wiadomo jednak również, że okresowe oddychanie można znieść podawaniem dwutlenku węgla, co potwierdzałoby pogląd o zmniejszonej pobudliwości ośrodka oddechowego. W zagadnieniu okresowego oddychania nie należy brać pod uwagę tylko zmiany pobudliwości ośrodka oddechowego. Na ośrodek oddechowy w rdzeniu przedłużonym wywierają, bowiem wpływ ośrodki wyższe w międzymózgowiu i w korze mózgowej. Doświadczenia szkoły Bykowa wykazały, że okresowe oddychanie można uzyskać drogą wytworzenia odruchów warunkowych. Zmiana stanu kory mózgowej odgrywałaby, więc dużą rolę w tym oddychaniu, gdyż w warunkach patologicznych może powstać zaburzenie pobudliwości wszystkich ośrodków mózgowych, gdy zaś nie ma wpływów zwiększających napięcie ośrodka oddechowego z kory mózgowej, prowadzi to do okresowego oddychania. [patrz też: szelazo opinie, maść novate, bisocard 5mg ]