Niedotlennosc tkanek przewlekla

Niedotlenność tkanek przewlekła występuje u ludzi przebywających długotrwale na wielkich wysokościach oraz u tych, którzy ulegają stałemu zatruwaniu się jadami działającymi na komórki. Niedotlenność tę cechują objawy zmęczenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Osłabienie procesów utleniających w tkankach prowadzi do niezupełnego spalania kwaśnych wytworów przemiany materii i powstaje wtedy kwasica niegazowa. Może ona być wyrównana przez wzmożenie oddychania płucnego i uruchomienie zasobów zasad, co utrzymuje pH krwi w granicach prawidłowych. Pogłębienie się zaburzeń oddychania tkankowego nie pozwala już na wyrównanie kwasicy pH krwi przesuwa się wtedy w stronę kwaśną i dochodzi do ciężkiego zatrucia ustroju i jego śmierci. FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA UKŁADU TRAWIENIA METODY DOŚWIADCZALNEGO BADANIA WG PAWŁOWA Największe zdobycze naukowe w dziedzinie fizjologii i patologii układu trawienia zawdzięczamy Pawłowowi, który wyjaśnił drogą doświadczalną mechanizmy czynności przewodu: pokarmowego. Do czasu Pawłowa fizjologowie całego świata zastanawiali się, w Jaki sposób zbadać i wyjaśnić procesy rozgrywające się w przewodzie pokarmowym i jak zgłębić mechanizmy, które kierują pracą gruczołów trawiennych. Metody znane przed Pawłowem nie zadowalały fizjologów, gdyż były przeważnie tzw. metodami ostrymi, powodującymi śmierć zwierzęcia w toku doświadczenia. [więcej w: nerw odwodzący, fashion caroline, amez lubin ]