Niedostateczne odzywianie komórki

Niedostateczne odżywianie komórki kojarzy się zwykle jeszcze z innym czynnikiem patologicznym. Na dowód tego można, przytoczyć następujące doświadczenie: jeżeli podwiążemy u królika tętnice szyjne, to występuje znaczne niedokrwienie głowy i związku z, tym uszu. Mimo to jednak( nie wystąpi martwica uszu, gdyż uboczne krążenie; aczkolwiek niedostateczne. Wystarczy do utrzymania, tkanek przy życiu. Z chwilą jednak gdy działamy na ucho olejkiem krotonowym – martwica zacznie się szybko rozwijać . Olejek krotonowy wywołuje na uchu normalnym tylko stan zapalny, na uchu zaś niedokrwionym występuje już od razu martwica. Na plan pierwszy wysuwają się, więc zmiany w odżywianiu komórek, spowodowane niedostatecznym ukrwieniem i to niezależnie od czynników wywołujących zmiany krążenia krwi. Na powstawanie martwicy wpływa również i stan tkanki . Jeżeli oporność tkanki będzie osłabiona wskutek tych czy innych przyczyn, wyniszczenia ustróju lub chorób zakaźnych, to martwica rozwija się łatwiej, nawet – zdawałoby się – z błahych na ogół przyczyn. [patrz też: ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, przychodnia aksamitna rejestracja, schoenleina henocha ]