Najbardziej zdolna do odrostu jest tkanka laczna

Najbardziej zdolną do odrostu jest tkanka łączna. W gruczołach najlepiej odradza się nabłonek przewodów, komórki zaś miąższowe odradzają się słabo. Komórki natomiast mózgowe u osób dojrzałych nieodradzają się wcale. Odrost może być fizjologiczny i patologiczny. Fizjologiczny odrost polega na zastąpieniu zużytych komórek nowymi i widzimy go w odradzaniu się krwinek czerwonych, naskórka, gruczołów łojowych i błony śluzowej macicy po krwawieniach miesiączkowych. Prawdopodobnie fizjologiczny odrost jest bardziej rozpowszechniony, gdyż każda komórka ma swój okres życiowy, W miarę więc zniszczenia się komórki muszą powstawać nowe. Odrost fizjologiczny odbywa się z komórek tego samego typu tkanki. Fizjologiczny jest odczynem ustroju na zniszczenie jego tkanek i narządów, w wyniku którego może nastąpić całkowity powrót do normy anatomicznej, i czynnościowej (odrost całkowity) lub też tylko powrót częściowy (odrost częściowy) i przez to ograniczenie czynności tkanki. Odrost : w wypadku odbudowy ubytku chorobowego może dochodzić do przeobrażanie się komórek tej samej tkanki, albo komórek płodowych, rozsianych między różnymi komórkami, albo przez wtórne zróżnicowanie innych komórek. [przypisy: falvit mama cena, amez lubin, maść novate ]