Martwica sucha (gangraena sicca)

Martwica sucha (gangraena sicca) Martwica może być sucha, jeżeli przeważa ścinanie się i twardnienie protoplazmy i jeżeli wytwory rozpadu będą wchłonięte do tkanki zdrowej lub jeżeli tkanka martwicza, znajdująca się na powierzchni, wysycha dodatkowo przez parowanie wody. Części powierzchowne, np. palce rąk i nóg staj ą się wtedy czarne. b. Martwica wilgotna (gangraena humida) Inną odmianą martwicy jest martwica wilgotna, gdzie występuje puszczenie się tkanki. Dołącza się do tego działanie bakterii gnilnych. Bakterie gnilne, działając swoje enzymy, mogą spowodować całkowite -rozpuszczenie się dotkniętych martwicą tkanek – wskutek tego mogą powstać bardzo duże ubytki tkanki, np . odleżyny. c. Martwica gazowa (gangrana empliysetruuosa) Istnieje jeszcze martwica gazowa, spowodowaną swoistym zarazkiem. Zarazek ten wytwarza jady. Tkanki wtedy obumierają, a powstające gazy gromadzą się w szczelinach międzytkankowych, zwłaszcza w tkance podskórnej. [hasła pokrewne: przychodnia aksamitna rejestracja, tampony ellen, elofen syrop ]