Liczba krwinek bialych w wiekszosci przypadków nie ulega zmianom

Marczewski stwierdził, że podczas oddychania rozrzedzonym powietrzem szybkość opadania krwinek nie zmienia się, jeżeli ustrój uruchamia mechanizmy przystosowawcze. Po wystąpieniu jednak erytrocytozy opadanie krwinek zwalnia się. W razie niemożliwości przystosowania się ustroju do obniżonego ciśnienia tlenu opadanie krwinek przyspiesza się, co jest według tego badacza bardzo czułym wskaźnikiem zdolności przystosowawczej ustroju. Również stwierdził on, że przy obniżonej zdolności przystosowania się zmniejsza się oporność osmotyczna krwinek, przy większej zaś wzmaga się. Liczba krwinek białych w większości przypadków nie ulega zmianom. Stwierdza się jednak niekiedy spadek liczby krwinek obojętnochłonnych i zwiększenie się liczby limfocytów. Liczba płytek krwi zwiększa się, a w związku z tym krzepliwość krwi wzrasta. W osoczu krwi również zachodzą zmiany. Zawartość białka i azotu resztkowego wzrasta. Spada natomiast zawartość cukru, krzywa zaś cukrowa po obciążeniu cukrem przebiega bardziej płasko. Zawartość cukru we krwi może jednak czasem ulec zwiększeniu, gdyż insulina w obniżonym ciśnieniu tlenu działa znacznie słabiej. [przypisy: schoenleina henocha, caroline fashion, chondromalacja rzepki leczenie ]