DUSZNOSC

DUSZNOŚĆ Dusznością dyspnoe nazywa się stan, w którym występują zmiany rytmu i głębokości oddychania, a ustrój odczuwa brak powietrza. Ruchy oddechowe mogą stać się wtedy rzadkie i głębokie lub też szybkie i powierzchowne. Duszność powstaje zawsze wtedy, gdy zwykły rytm oddychania nie prowadzi do prawidłowej wymiany gazowej. Podstawowym czynnikiem w powstawaniu duszności jest zmiana czynności ośrodka oddechowego albo wskutek niedostatecznego doprowadzenia do niego tlenu, albo też wskutek nagromadzenia się w nim, wytworów kwaśnych, jak dwutlenku węgla lub innych kwaśnych wytworów przemiany materii. Również różne wpływy nerwowe, zwłaszcza odruchowe, mogą zmienić czynność ośrodka oddechowego i wtedy także powstaje duszność. Prócz tego mechaniczne czynniki, które utrudniają pobieranie i wydalanie powietrza, prowadzą do powstawania duszności przez odruchowy i humoralny wpływ na ośrodek oddychania. Duszność może być wdechowa albo wydechowa w zależności od tego, która faza oddychania jest utrudniona. Duszność wdechową cechuje duże napięcie i praca mięśni szyi, duszność zaś wydechową – wzmożone napięcie i praca mięśni brzucha. Duszność może być różnego pochodzenia, a mianowicie oddechowego dyspnoe respiratoria, sercowego dyspnoe cardialis i wskutek zatrucia dyspnoe toxica. Duszność pochodzenia oddechowego powstaje w chorobach górnych dróg oddechowych, oskrzeli, płuc i opłucnej oraz w zaburzeniach nerwowych tych narządów. [więcej w: biseptol ulotka, caroline fashion, falvit mama cena ]