Dusznosc stala moze poprzedzac tzw. dusznosc wysilkowa

Duszność zarówno oddechowa, jak i sercowa może występować, jako duszność stała luli też napadowa. Duszność stałą może poprzedzać tzw. duszność wysiłkowa, zjawiająca się po niewielkich wysiłkach fizycznych. Duszność stała wzmaga się po wysiłkach. Duszność napadową cechuje nagłe jej powstawanie, zazwyczaj wśród pozornego zdrowia, jak to widzimy w dychawicy oskrzelowej lub w przypadkach nagłego osłabienia lewej komory serca. Może ona również powstawać w przebiegu chorób z dusznością stałą w postaci Jej nagłego nasilenia, Stopień duszności nie idzie w parze z rozległością zmian w układzie oddychania. Wyraźnie zaznaczoną duszność spostrzega się w nagłych, nawet początkowych zaburzeniach w układzie oddychania. Wyrównuje się ona w miarę rozwoju procesu patologicznego. Ustrój przystosowuje się, bowiem do zmian w oddychaniu i mniejsza ilość tlenu może wystarczyć do sprawnej przemiany gazowej w tkankach. [więcej w: bisocard 5mg, przychodnia aksamitna rejestracja, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej ]