Dusznosc powstajaca z powodu zatrucia

Duszność powstająca z powodu zatrucia występuje wtedy, kiedy jady pochodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego wpływają na ośrodek oddechowy wywołując jego zwiększoną czynność. W różnych, więc zatruciach, chorobach zakaźnych, a także w sprawach chorobowych nerek, przebiegających z mocznicą, w śpiączce rakowej, w cukrzycy i innych sprawach, w których wytwarzają się w nadmiarze kwaśne wytwory przemiany materii, dochodzi do podrażnienia ośrodka oddechowego i powstawania duszności. We wszystkich sprawach, które prowadzą do niedotlenności krwi hypoxaemia, anoxaemia, niezależnie od tego, jaka przyczyna je wywołuje, powstaje duszność, co zostało omówione poprzednio. Duszność jest wyrazem przystosowania się ustroju, chociaż sama jest objawem patologicznym. Ustrój dąży, bowiem do wyrównania przesunięcia aktualnego oddziaływania krwi drogą większego pobierania tlenu i wydalania z krwi nagromadzonych w niej wartości kwaśnych. W duszności tętnicze ciśnienie krwi podnosi się, co sprzyja szybszemu przepływowi krwi. Mechanizm podniesienia się ciśnienia krwi podczas duszenia się polega na tym, że występuje podrażnienie wszystkich ośrodków nerwowych, wpływających na regulację naczyń oraz nadnerczy z prze- chodzeniem większej ilości adrenaliny do krwi. Podrażnienie ośrodków nerwowych i nadnerczy wywołuje zwiększona zawartość dwutlenku węgla w przepływającej krwi. [podobne: caroline fashion, zrosty opłucnowe, falvit mama cena ]