Dusznosc pochodzenia oddechowego

Duszność pochodzenia oddechowego idzie w parze z niedotlennością krwi, która powstaje w związku z niedostatecznym przewietrzaniem płuc. Niedostateczne przewietrzanie płuc może powstać we wszystkich sprawach, w których dostęp powietrza do płuc jest utrudniony. Zwężenia górnych dróg oddechowych powstające z różnych przyczyn utrudniają przechodzenie powietrza do płuc. Stany zapalne, zwłaszcza wysiękowe, duże przekrwienia drobnych oskrzeli lub ich skurcz na tle alergii mogą do tego stopnia zwężać drogi oddechowe, że do płuc przedostaje się bardzo mało powietrza. Zmniejszenie się czynnej powierzchni oddechowej płuc w związku z toczącymi się w nich procesami patologicznymi jest również czynnikiem wywołującym niedotlenienie krwi, a w związku z tym duszność. Nie tylko jednak procesy toczące się w drogach oddechowych i płucach powodują występowanie duszności. Na czynność narządu oddechowego wpływają także procesy patologiczne toczące się w narządach sąsiednich. Upośledzają one sprawność przewietrzania płuc. Mogą one, bowiem przez ucisk na drogi oddechowe lub tkankę płucną zmniejszać zdolność przewietrzania płuc, co również doprowadzi do niedotlenności krwi. Duszność może, więc powstać zarówno w sprawach chorobowych związanych z narządem oddychania, jak i w sprawach mających swoje umiejscowienie w innych narządach. [patrz też: chondromalacja rzepki leczenie, nonivita, zoz kłobuck ]