Cisnienie krwi tetnicze

Jeżeli psu wprowadzić do opłucnej trudno wchłaniający się płyn i zapisywać metodą krwawą ciśnienie tętnicze i żylne, to stwierdzimy, że ciśnienie żylne podnosi się długotrwale. Ciśnienie krwi tętnicze również podnosi się- wskutek podrażnienia ośrodka oddechowego, lecz później opada z powodu osłabienia czynności serca wskutek niedostatecznego dopływu krwi do niego. W takim uciśniętym płucu z powodu zapadnięcia się naczyń płucnych powstają duże opory i dlatego przepływ krwi z prawej komory do lewej przez krążenie małe jest utrudniony. Powoduje to zastój krwi w prawej komorze serca i w żyłach, co sprzyja podniesieniu się ciśnienia żylnego, a w wyniku po dłuższym trwaniu prowadzi do przerostu i rozszerzenia się komory prawej. Jednostronne zwiększenie się ciśnienia w jamie opłucnej powoduje przesunięcie się serca na stronę przeciwną, co również utrudnia dopływ krwi żylnej do serca. Zaburzenia oddychania i krążenia występują nie tylko wtedy, kiedy w jamie opłucnej gromadzi się płyn w następstwie zapalenia opłucnej, lecz również i wtedy, gdy w opłucnej gromadzi się płyn niezapalny, czyli przesiękowy hydrothorax, np. w niewydolności krążenia, w nowotworach itd. [patrz też: fashion caroline, falvit mama cena, pyłek pszczeli dawkowanie ]