Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych ad 5

W grupie klonidynowej zaobserwowano zmniejszenie o 39 . 51 procent (z 63 . 62 epizodów w fazie placebo), przy czym 15 z 20 pacjentów w tej grupie zgłaszało zmniejszenie częstości występowania bólu w klatce piersiowej. Natomiast średnia zmiana częstości występowania bólu w klatce piersiowej w grupie placebo, w porównaniu z odpowiadającymi trzema tygodniami fazy placebo, była redukcją o . 86 procent (z 54 . Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych ad 5”

Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych czesc 4

Osiemnastu pacjentów (30 procent) przeszło więcej niż jedno cewnikowanie serca przed oceną w National Institutes of Health (zakres, od dwóch do dziewięciu dodatkowych procedur cewnikowania serca). Charakterystykę kliniczną pacjentów randomizowanych przedstawiono w Tabeli 1; nie było istotnych różnic między grupami. Testowanie linii bazowej
Dwudziestu trzech pacjentów (38 procent) miało jeden lub więcej nieprawidłowości w teście wysiłkowym (zdefiniowanym jako poziome lub obniżające się odcięcie odcinka ST o więcej niż mm na elektrokardiogramie, wzorzec bloku pęczka wiązki na elektrokardiogramie, zmniejszenie w lewo frakcja wyrzutowa komory lub nieprawidłowość ruchu ściany). Spośród nich 13 pacjentów miało odpowiedzi elektrokardiograficzne na ćwiczenia związane z bólem w klatce piersiowej, które były podobne do tych wywołanych przez niedokrwienie, powszechnie określane jako zespół X22.
Podczas cewnikowania serca 47 pacjentów (78 procent) odczuwało bóle w klatce piersiowej podczas stymulacji prawej komory z częstością 5 uderzeń szybciej niż ich tętno spoczynkowe (mediana intensywności bodźca przy wystąpieniu bólu, 3 mA); 40 z tych 47 (85 procent) uznało to za ich charakterystyczny ból w klatce piersiowej. Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych czesc 4”

Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych cd

Tak więc pacjenci przyjmowali pełną dawkę leku przez trzy tygodnie (tygodnie 2 do 4) przed powrotem do ośrodka klinicznego. Wszystkie kapsułki dla pojedynczej ślepej fazy placebo i podwójnie ślepej fazy leczenia miały identyczny wygląd. Podczas piątego tygodnia fazy leczenia wszyscy pacjenci powrócili, a ich pamiętniki objawów i oceny natężenia bólu w klatce piersiowej zostały zebrane. Podczas leczenia kontynuowano badania wrażliwości na bóle serca, testowanie ruchliwości przełyku, badanie rozciągania balonowego z czułością na ból i wywiad psychiatryczny. Podczas tej podwójnie ślepej fazy leczenia wszystkie testy i analizy były wykonywane przez personel bez wiedzy na temat leczenia pacjentów. Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych cd”

Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych ad

Stymulacja była następnie inicjowana bez świadomości pacjenta z częstością 5 uderzeń na minutę szybciej niż tętno spoczynkowe, z intensywnością bodźca rozpoczynającą się od mA i zwiększającą się o mA w 10-sekundowych odstępach do 10 mA. Adenozynę (2,2 mg na minutę przez dwie minuty) podano później w lewej tętnicy wieńcowej 57 pacjentom. W przypadku zgłaszania bólu w klatce piersiowej podczas jednego z badań, pacjentów pytano, czy ból ten jest taki sam, jak ich charakterystyczny ból w klatce piersiowej. Po nocnym poszczeniu i znieczuleniu miejscową lidokainą pacjenci poddali się testom ruchliwości przełyku i zmodyfikowanym testom Bernsteina, jak opisano wcześniej25. Aby ocenić wrażliwość przełyku, balon poliwinylowy był napompowywany od 6 do 8 cm w pobliżu cewnika z przyrostami powietrza o ml, aż do momentu, gdy pacjent odczuł ból w klatce piersiowej lub balon osiągnął średnicę 30 mm. Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych ad”