Adrenalina wprowadzona do naczyn obwodowych

W zjawisku powstawania bezdechu odgrywa rolę również adrenalina powstająca w nadmiarze wskutek podrażnienia dwutlenkiem węgla nadnerczy i przechodząca do krwi. Adrenalina wprowadzona do naczyń obwodowych powoduje, bowiem drogą, odruchowego podrażnienia nerwu błędnego zahamowanie czynności ośrodka oddechowego i wystąpienie bezdechu Czubalski. Ośrodek naczyniowy ulega porażeniu, jako bardziej wrażliwy na zmiany zawartości dwutlenku węgla we krwi. Równocześnie powstaje pobudzenie jąder nerwu błędnego w rdzeniu przedłużonym zarówno drogą bezpośrednią przez działanie na nie dwutlenku węgla, jak i drogą odruchu z kory mózgowej i z układu pressoreceptorów. W okresie drugim widzimy, więc bezdech, spadek ciśnienia krwi i zwolnienie czynności serca. Prócz tego stwierdza się w tym okresie jeszcze inne zjawiska związane z pobudzeniem układu cholinergicznego, a mianowicie wzmożone ruchy robaczkowe jelit, wzmożone wydzielanie potu i moczu, zmniejszenie się liczby krwinek białych we krwi obwodowej, zmniejszenie się krzepliwości krwi i zwiększenie się w niej zawartości potasu i zwiększenie się zawartości cukru we krwi, stwierdzane w stanie duszenia się, jest wyrazem zwiększonego uruchomienia glikogenu w wątrobie z powodu nadmiernego, przechodzenia adrenaliny z nadnerczy. [hasła pokrewne: miesien krawiecki, schoenleina henocha, mięsień krawiecki ]