Szeroki wachlarz zabiegów w jednym gabinecie.

width=300Prawidłowo wykonane zabiegi często stanowią kluczowy czynnik do wystawienia oceny jakości danego miejsca. Cennik nierzadko się różni, co jest związane nie tylko z prestiżem danego miejsca, ale także wykształceniem specjalisty, poziomem popularności określonego zabiegu, czy kosztem użytych materiałów do jego wykonania. Dentysta Kraków nie zajmuje się wyłącznie ekstrakcją zębów czy ich wypełnianiem. To także badanie, usuwanie kamienia, wybielanie, stomatologia zachowawcza, endodoncja, chirurgia, periodontologia, protetyka, ortodoncja. Endodoncja polega na leczeniu kanałowym, wielokanałowym, udrażnianiu zobliterowanych kanałów poprzez mikroskop lub ultradźwięki. Continue reading „Szeroki wachlarz zabiegów w jednym gabinecie.”

W wybielaniu zębów pomoże ci stomatolog.

Zdecydowanie mniejsza liczba osób posiada idealnie białe zęby. Przebarwienia nazębne są spowodowane paleniem papierosów, piciem czerwonego wina oraz kawy czy herbaty, które posiadają kofeinę, odpowiedzialną za tworzenie się barwnika osiadającego potem na zębach. Nie bez przyczyny mówi się, aby unikać słodkich, gazowanych napojów, które zyskują swoją popularność czy produktów z dużą ilością chemii czy substancji słodzących. Wpływa to nie tylko na powstawanie przebarwień, ale także stan naszego uzębienia. Powstają ubytki, które wymagają leczenia. Continue reading „W wybielaniu zębów pomoże ci stomatolog.”

Martwica sucha (gangraena sicca)

Martwica sucha (gangraena sicca) Martwica może być sucha, jeżeli przeważa ścinanie się i twardnienie protoplazmy i jeżeli wytwory rozpadu będą wchłonięte do tkanki zdrowej lub jeżeli tkanka martwicza, znajdująca się na powierzchni, wysycha dodatkowo przez parowanie wody. Części powierzchowne, np. palce rąk i nóg staj ą się wtedy czarne. b. Martwica wilgotna (gangraena humida) Inną odmianą martwicy jest martwica wilgotna, gdzie występuje puszczenie się tkanki. Continue reading „Martwica sucha (gangraena sicca)”

Niedostateczne odzywianie komórki

Niedostateczne odżywianie komórki kojarzy się zwykle jeszcze z innym czynnikiem patologicznym. Na dowód tego można, przytoczyć następujące doświadczenie: jeżeli podwiążemy u królika tętnice szyjne, to występuje znaczne niedokrwienie głowy i związku z, tym uszu. Mimo to jednak( nie wystąpi martwica uszu, gdyż uboczne krążenie; aczkolwiek niedostateczne. Wystarczy do utrzymania, tkanek przy życiu. Z chwilą jednak gdy działamy na ucho olejkiem krotonowym – martwica zacznie się szybko rozwijać . Continue reading „Niedostateczne odzywianie komórki”

Przerost

Przerost W przerostach na plan pierwszy wysuwa się tzw. przerost roboczy wywołany wzmożoną pracą. Mamy tu do czynienia z powiększeniem komórek i ich wzmożonym rozmnażaniem się. Komórki, które wykonują wzmożoną pracę, przyswajają znacznie więcej niż w spoczynku i gromadzą w sobie składniki plastyczne i palne. Nadmierne nagromadzenie tych składników powoduje podział komórki, Zjawisko więc roboczego przerostu złożone jest z dwóch procesów, mianowicie: z przerostu i z rozrostu, bowiem powiększają się włókna istniejące, lecz nie tworzą się nowe. Continue reading „Przerost”

Najbardziej zdolna do odrostu jest tkanka laczna

Najbardziej zdolną do odrostu jest tkanka łączna. W gruczołach najlepiej odradza się nabłonek przewodów, komórki zaś miąższowe odradzają się słabo. Komórki natomiast mózgowe u osób dojrzałych nieodradzają się wcale. Odrost może być fizjologiczny i patologiczny. Fizjologiczny odrost polega na zastąpieniu zużytych komórek nowymi i widzimy go w odradzaniu się krwinek czerwonych, naskórka, gruczołów łojowych i błony śluzowej macicy po krwawieniach miesiączkowych. Continue reading „Najbardziej zdolna do odrostu jest tkanka laczna”

Rozrost tkanek

Dalsze badania z hodowlami tkanek wykazały, że nie istnieje żadna swoistość indywidualna w tym zjawisku. Znaczy to, że każda płodowa tkanka ma zdolność wzmagania wzrostu niezależnie od tego, czy działa ma tkankę dojrzałą tego samego gatunku zwierzęcia, czy nie. Nie tylko jednak wyciągi z tkanki płodowej posiadają tę właściwość. Posiadają ją również wyciągi z tkanek młodych oraz dojrzałych zwierząt. Istnieje więc pewne ciało, które pobudza rozrost komórek. Continue reading „Rozrost tkanek”

ZJAWISKA HIPERBIOTYCZNE

ZJAWISKA HIPERBIOTYCZNE Procesy hiperbiotyczne polegają na rozrastaniu się poszczególnych komórek, co jest czynnością związaną z procesem przemiany materii komórkowej. Rozrastanie się będzie wtedy tylko możliwe, gdy w komórce przeważać będą procesy przyswajania. Komórka powiększa wtedy swoją objętość, a jeżeli dojdzie do krańcowych granic jej powiększenia, to następuje jej podział, czyli tworzą się nowe komórki. Jest to tzw. rozrost, (hyperplasia). Continue reading „ZJAWISKA HIPERBIOTYCZNE”

Wplyw zmian wstecznych na ustrój

Wpływ zmian wstecznych na ustrój Omówione zmiany wsteczne w komórkach i w istocie międzykomórkowej wywołują chorobę tylko wtedy, gdy rozgrywają się na dużych odcinkach i w ważnych narządach ustroju. Małe zmiany mogą być niedostrzegalne, gdyż nie daj ą podstaw do złej czynności narządu. Ustrój oddziaływa bowiem na zmiany w komórkach przystosowaniem i wyrównaniem tak dalece, że niekiedy narząd. nawet o dużych zmianach w komórkach może spełniać swoją czynność na poziomie prawie fizjologicznym. Dochodzi jeszcze do tego regulacja przemian fizyko-chemicznych przez układ nerwowy wegetatywny i hormonalny. Continue reading „Wplyw zmian wstecznych na ustrój”

ODMA PIERSIOWA

ODMA PIERSIOWA Prócz zmian zapalnych opłucnej zarówno suchych, jak i wysiękowych, wywołujących zaburzenia oddychania, istnieją jeszcze inne chorobowe stany opłucnej, a mianowicie takie, w których do jamy opłucnowej dostaje się powietrze i powstaje tzw. odma pneumothorax. Powietrze może przedostać się do jamy opłucnowej z zewnątrz po zranieniach klatki piersiowej lub zniszczeniu jej odcinków przez nowotwór lub ropień. Powietrze z płuca może przedostać się w przypadkach jam gruźliczych, ropni płuc zgorzeli tkanki płucnej, po przebiciu ropniaka z opłucnej do płuca, czyli wtedy, kiedy powstaje komunikacja między opłucną a drogami oddechowymi po uszkodzeniu opłucnej pokrywającej płuco. Niekiedy, bardzo zresztą rzadko, powietrze może się przedostać do opłucnej po pęknięciu zdrowego płuca wskutek nadmiernego wysiłku fizycznego lub gwałtownego kaszlu. Continue reading „ODMA PIERSIOWA”